Berichten

Dansstudio Maastricht is een plek voor creativiteit, energie en inspiratie. Wij bieden dansers van verschillende leeftijden en niveaus een plek om te ontdekken, te creëren, zelfvertrouwen op te bouwen en bezig te zijn met beweging. Jaarlijks nemen wij deel aan georganiseerde evenementen, maar organiseren daarnaast ook zelf elk dansseizoen open lessen en een eindpresentatie. Met onze 10-lessen strippenkaart van €50,- is het is mogelijk om lessen te volgen in ballet, streetdance, dancemix, dansoriëntatie, jazz en meer. Kom je ook een gratis proefles volgen? Kijk op onze website of volg ons op Facebook en Instagram.

www.dansstudiomaastricht.nl

@dansstudiomaastricht

VRIJWILLIGER MET BELANGSTELLING VOOR (STADS)FOTOGRAFIE

Komend jaar wil ’t Hierder Gezètsje een begin maken met het publiceren van foto’s van bepaalde ontwikkelingen in Heer. Het gaat dan bv. om een reportage van nieuwbouwprojecten, de bouw van de woonflat aan de Kennedybrug en dergelijke. Natuurlijk zijn andere ideeën ook welkom!

We zijn op zoek naar een vrijwilliger, die het leuk vindt om voor 't Hierder Gezètsje van dergelijke langlopende projecten fotoreportages te maken.

Belangstelling of meer weten: mail voor 15 januari 2023 naar Hierder.Gezetsje@gmail.com


GEEF JE MENING EN WIN EEN TUINBON


Het NK Tegelwippen is alweer een maand voorbij en wij zijn nog volop aan het nagenieten. Maar we zijn ook heel benieuwd wat jij ervan vond!


Om de competitie en het vergroenen van Nederland te verbeteren doen we een klein onderzoek om te zien wie we bereiken en vooral wát we samen bereiken. Extra leuk: onder degenen die de vragenlijst invullen verloten we 20 Tuinbonnen t.w.v. €25,-. Vul deze enquete in voor 15 december.

Hoe verliep het NK Tegelwippen dit jaar? Bekijk de samenvatiing.


Benieuwd wie de Publiekswipper is geworden? Check de website: nk-tegelwippen.nl/publiekswipper


Het NK Tegelwippen 2022 wordt gesterkt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rotterdams WeerWoord en Amsterdam Rainproof. Het NK Tegelwippen is bedacht door activatie bureau Frank Lee en collectief Dus Wat Gaan Wij Doen en wordt uitgevoerd door Frank Lee.

Het NK Tegelwippen maakt deel uit van de bredere campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’.


(STADS)FOTOGRAFEN OPGELET!

Is fotograferen je hobby? Maak dan gebruik van ’t Hierder Gezètsje om heel Heer van je mooie foto’s te laten genieten!

Maak een foto van een mooi stukje winters Heer en maak kans op publicatie van je foto in ’t Hierder Gezètsje. Je kunt je foto voor 15 januari 2023 insturen naar Hierder.Gezetsje@gmail.com . In het volgende nummer van ’t Hierder Gezètsje wordt de winnende foto gepubliceerd.


Bernard Lievegoed College:

Op de laatste maan- en dinsdag van de maand november waren ongeveer 200 leerlingen van het Bernard Lievegoed College in de weer om bijna 2000 boomplanten in de berm langs de Sibemaweg te planten. Eerder dit jaar werden al 800 boomplanten door hen geplant achter de tijdelijke parkeerplaats aan de Demertdwarstraat.


NK Tegelwippen:

Meer dan 14 bewoners in Heer deden op 29 oktober (mogelijk zonder zich daarvan bewust te zijn) mee aan dit kampioenschap en brachten hun tegels en overbodig zand naar de huiskamer en wisselden deze daar in voor plantjes. Doel was meer groen in de steden. In Maastricht werden 27.210 tegels gewipt en in Sittard-Geleen 9.114 tegels. Maastricht is daarmee de winnaar van de derby én 10e geworden van de 22 grote steden die meededen. Gemeente Den Haag heeft de Gouden Tegel gewonnen met ruim 306.000 gewipte tegels. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat dit tegel wippen ook in 2023 gehouden zal worden.


Speelplekken in de buurt:

Aanvankelijk wilde de Gemeente Maastricht een groot aantal speelplekken in de wijken op heffen. Door ingrijpen van de gemeente raad moest er eerst met de bewoners in de wijken gesproken worden of deze weg oden? Of anders? En Beter? Inmiddels heeft men 29 Buurtbijeenkomsten gehouden waarbij het aantal bewoners varieerde van 2 tot 50 en werden 640 enquêtes online ingevuld. De komende periode gaat men alle opgehaalde wensen per buurt inventariseren. Het resultaat hiervan koppelt men aan de beleidsuitgangspunten (kwaliteit boven kwantiteit, veilig bereikbare sport- en speelvoorzieningen, creëren van een beweegvriendelijke omgeving bij de Integrale Kind Centra en Voortgezet Onderwijslocaties etc.) zoals opgenomen in de nota Beweegvriendelijk Maastricht. Vervolgens stemt men dit af op het beschikbaar budget (Programmabegroting 2023) en het meer jaren onderhoudsplan. De gemeente zal hiermee ook de sport- en speelprojecten uit de Burgerbegroting meenemen. In dit uit te werken raadsvoorstel zal men duidelijk maken hoe de bewoners bij de uitvoering, het beheer en onderhoud van de openbare sport- en speelplekken betrokken worden. In een plan per buurt voor de periode 2023-2026 zal dit uitgewerkt worden. Al die buurtplannen, incl. financiële onderbouwing en een plan van aanpak, landen in een raadsvoorstel kwaliteitsverbetering openbare sport- en speelvoorzieningen Maastricht. Dit voorstel zal het einde van het eerste kwartaal 2023 aan de gemeenteraad voor. De stadsronde hiervoor staat gepland op 14 maart 2023. Behandeling in de raad vindt dan plaats op 11 en 25 april. De indieners van de enquêtes, de buurtnetwerken en de bij de bijeenkomsten betrokken inwoners zullen eveneens geïnformeerd worden over dit vervolgproces.


Voor iedere tegel…een gratis plantje

Wil jij ook meer groen in de tuin? Doe dan mee met "oktober is het vergeten plantseizoen' en krijg tegen inlevering van tegels planten voor in je tuin.

Op zaterdag 29 oktober staan wij (CNME) van 10:00-15:00 uur bij Huiskamer Heer ,Gerard Walravenstraat 92 a, Maastricht.

Per huishouden kunnen er tot maximaal 10 tegels worden ingeleverd. Voor iedere tegel kun je uit één van de aanwezige planten kiezen. Ook hebben we teelaarde en gereedschap[ bij ons om je evt. te helpen bij het verwijderen van de tegels in jouw tuin en het plant klaar te maken.

Er zijn talloze mogelijkheden!

- Geen tuin! Maak een geveltuin(zie onderstaand voorbeeld).

- Een al volle voortuin? Plant een kleine boom voor kleur, variatie,sfeer en (over enkele jaren)verkoeling.

- Achtertuin met weinig ruimte? Plant klimplanten en/of vaste planten vóór en tegen de afscheiding met de buren aan.

- Wil je groen maar weet je niet hoe en wat? Dan staat CNME op bovengenoemde tijd en locatie voor advies op maat.


Doe je mee? Dan vragen we je vriendelijk om de verwijderde tegels op te geven bij www.nk-tegelwippen.nl Elke tegel telt. Voor meer informatie en vragen, mail naar nelle.driessen@cnme.nl

Waarom tegelwippen? Bomen,struiken en vaste planten zorgen voor meer soortenrijkdom, nemen water op, verkoelen het huis en maken jouw omgeving gezelliger!

Ontmoetingscentrum Aen de Wan:

Op 9 november een van de bijeenkomsten met huurders en bewoners werd duidelijk dat het ontmoetingscentrum in ook in 2023 open zal zijn. Tijdens eerdere bijeenkomsten werden telkens stapjes gemaakt naar een organisatiemodel waarmee dit mogelijk kan zijn. In het toekomstige model zullen vrijwilliger diverse beheerstaken taken uitvoeren. Deze taken zullen veelal samengaan met de activiteiten die op dat moment in het Ontmoetingscentrum plaatsvinden. Overdag zullen dat veelal gastvrouwen -en heren zijn die de bezoekers de weg wijzen resp. de koffie en thee verzorgen. Zo zal er ook een ploeg vrijwilligers geformeerd worden voor klein onderhoud in het pand. Tijdens deze bijeenkomst werd tevens melding gemaakt van potentiële nieuwe huurders. Al met al is het vooruitzicht dat op 1 januari 2023 het nieuwjaar met een receptie ingeluid kan worden.


Het Koninklijk St. Caeciliakoor nodigt uit!

Het Caeciliakoor in Heer bestaat al 165 jaar en is dan ook een van de pijlers van de gemeenschap Heer. Wij hebben ongeveer 50 actief zingende leden en een aantal niet zingende leden. Velen van ons zijn al jarenlang lid. Onze dirigent is Emmanuël Pleijers.

In de coronaperiode hebben we langere tijd niet kunnen repeteren of optreden, maar toen het weer kon kwamen alle actieve leden weer trouw op de repetities!

We hebben even tijd nodig gehad om onze stemmen weer los te maken maar nu hebben we weer zin om aan een mooi concert te gaan werken.

Ons voornemen is om op 10 december ‘s avonds in “Aen de Wan” een kerstconcert te geven met een afwisselend repertoire van internationale kerstsongs van oud tot nieuw, in een gezellige ambiance.

We zouden het heel leuk vinden als meerdere zangers en zangeressen zich bij ons zouden willen aansluiten voor dit concert.

Deelname is gratis, maar we verwachten dan wel dat deze projectzangers ook deelnemen aan de repetities. Deze worden gehouden op de donderdagen 6, 13, 20 en 27 oktober,

3, 17 en 24 november en 8 december van 20.00 tot 21.00 uur in “Aen de Wan”.

Op 10 december is dan de uitvoering (en mogelijk zal er nog een tweede uitvoering plaats vinden).

Belangstellende zangers en zangeressen kunnen zich aanmelden bij Mieps van Hest, de secretaris van het koorbestuur, bij voorkeur via e-mail: secretaris@Caeciliakoor.nl

of telefonisch via 06-12.50.89.62.


Kloostertuin DOE-dag op 24 september

Op zaterdag 24 september – Nationale Burendag – organiseren we dit jaar een actieve en sociale DOE-dag in plaats van een meer op cultuur en educatie gerichte Burendag zoals vorig jaar. Het is ons helaas niet gelukt om tijdig een speciaal programma voor Burendag 2022 rond te breien. Niettemin vinden we het belangrijk én leuk om dit moment niet over te slaan en daarom nodigen we al onze buurtbewoners uit op onze Buren-DOE-dag.

Op zaterdag 24 september aanstaande gaan we onder meer de volgende activiteiten uitvoeren:

  • snoeien/bijpunten van de meidoornheggen

  • zagen van hazelaartakken

  • opruimen van o.a. afgevallen takken

  • maaien van boomspiegels en ondergroei

Zoals altijd zal er ook deze DOE-dag worden gezorgd voor een smakelijke lunch voor de deelnemers. Rond het middaguur genieten we dan samen van broodjes, fruit, koffie of sap, koek en ander lekkers!

Aanmelden

Kunt u er komende zaterdag ook bij zijn, dan kunt u zich aanmelden via info@kloostertuinopveld.nl, vermeld s.v.p. uw naam en het aantal personen. We zien uw aanmelding en komst graag tegemoet!

Nationale BURENDAG staat in het teken van sociaal contact tussen buurbewoners en daarvoor is onze DOE-dag uitstekend geschikt. Samen klussen in het groen, leuke gesprekken aanknopen en elkaar (beter) leren kennen – dat is meteen ook een van de doelstellingen die de stichting VKO nastreeft. Dus grijp je kans en meld je aan voor DOE-dag-zaterdag!

Met vriendelijke groet,
Bestuur stichting VKO

https://www.kloostertuinopveld.nl https://www.facebook.com/KloostertuinOpveld

Meedenken over het voortbestaan van Aen de Wan Het vervolg

Het huidige Stichtingsbestuur van Aen de Wan trad per 1 augustus af. De stichting wordt niet opgeheven: twee bestuursleden blijven lid van de Stichting maar voeren geen taken meer uit. Op dit moment staat de exploitatie onder druk en is de toekomst van Aen de Wan onzeker. Voorlopig (tijdelijk!) neemt de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) de uitvoerende bestuurstaken over. De gemeente Maastricht is eigenaar van het gebouw en draagt zorg voor het behoud van het gebouw. Mogelijk ook door verduurzaming en andere voor de toekomst noodzakelijke aanpassingen voor een goede exploitatie. Bovendien maakt de gemeente zich sterk om het Ontmoetingscentrum voor de gemeenschap te behouden. Om de exploitatie van het gebouw ook na 1 september te kunnen garanderen gaat de VKKL op zoek naar vrijwilligers die dit kunnen doen. De VKKL gaat daarnaast op zoek naar bestuursleden voor de Stichting. Samen met de huidige en/of toekomstige gebruikers wil VKKL een toekomstplan maken voor het behoud van het Ontmoetingscentrum.

Er zijn een aantal kwesties die in het plan moeten worden aangepakt. Om ideeën te ontwikkelen werd er onder leiding van de VKKL op 24 augustus jl. een bijeenkomst georganiseerd van buurtbewoners en gebruikers van het gemeenschapshuis. Er werd in 4 werkgroepen gediscussieerd rond de thema’s: ‘bestuur en financiële kaders’, ‘beheer en exploitatie’, ‘het gebouw’ en ‘communicatie en draagvlak’. Uit de verschillende werkgroepen kwamen goed bruikbare suggesties naar voren, waarmee tijdens de volgende bijeenkomst stappen gemaakt kunnen worden naar een toekomstbestendig ontmoetingscentrum. Deze vervolgbijeenkomst staat gepland voor 15 september. Tijdens die bijeenkomst kan iedereen, ook degenen die nog niet eerder bij een bijeenkomst waren, aansluiten.

Het opnieuw opstarten van Aen de Wan zal door onszelf, de Heerder gemeenschap, moeten gebeuren. Vindt u een ontmoetingspunt voor Heer belangrijk, denk dan mee over hoe dat er moet uit zien.

Denk mee over het voortbestaan van Aen de Wan.

Op woensdag, 24 augustus a.s. om 19.30 uur vindt in ontmoetingscentrum Aen de Wan een bijeenkomst plaats waar, onder leiding van VKKL, wordt nagedacht over de toekomst van Aen de Wan.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van de verenigingen die van Aen de Wan gebruik maken, maar er wordt ook uitdrukkelijk een beroep gedaan op iedere inwoner van Heer, die het belangrijk vindt dat Heer ook in de toekomst over een ontmoetingscentrum beschikt.

Als Heer je aan het hart gaat kom dan op 24 augustus om 19.30 uur naar Aen de Wan en denk mee.

Reünie 100+2 jaar Geusselt Sport op zaterdag 10 september 2022

Op 29 mei 2020 bestond Geusselt Sport 100 jaar. Door corona kon het grootse jubileumprogramma meermaals niet doorgaan. Toen is het uit nood maar in stukken geknipt.

Belangrijk onderdeel van het jubileumprogramma was een grote reünie voor alle leden en oud-leden, maar ook voor (oud-)sponsors en supporters door de jaren heen van zowel Rapid, Sportclub W.V.V.’28 als Geusselt Sport. Nu is eindelijk de tijd, ruimte en zekerheid om die reünie te organiseren en wel op zaterdag 10 september 2022. Een dag vol voetbal en gezelligheid.

We roepen iedereen die interesse heeft op om zich vóór 1 september a.s. aan te melden via het mailadres Geusseltsport100jaar@gmail.com. Geef dan naam, telefoonnummer, emailadres en oude vereniging aan. We zorgen dan dat je op de hoogte blijft en persoonlijk wordt uitgenodigd. En vooral: zegt het voort, zegt het voort. Voor meer informatie of aanmelding zonder internet bel Guus Wijns (06-52605885) of Johnny Elissen (06-55378449).


Vanaf 2 augustus keert Sjuif a-en weer terug op het oude nest: Gerald Walravenstraat 92A.

Na net nog geen twee jaar verlaat Sjuif a-en de kantine van RKSV HEER en keert vanaf

2 augustus weer terug op het oude nest. Door Corona gedwongen verhuisde Sjuif a-en in

oktober 2019 naar de kantine waardoor het koffie drinken en bijpraten doorgang kon blijven vinden. De kantine werd door RKVS HEER gratis ter beschikking gesteld en daar is Sjuif a-en de voetbalclub zeer dankbaar voor. Door de stijging van de energiekosten vraagt RKVS HEER ons vanaf augustus een bijdrage per maand voor het gebruik van de kantine maar omdat we al een ruimte hebben waarvoor we kosten maken, keren we weer terug naar ons oude nest. We zullen Danielle gaan missen. Zij was voor ons de trouwe toeverlaat en stond steeds voor ons klaar.

Chapeau en eine groete Merci voor haar


Sjuif a-en

We hebben een geweldig feestje gevierd met z’n allen op 20 mei vanwege ons 5 jarig jubileum. Na een heerlijke brunch hebben we genoten van de genodigden die ons kwamen fêteren. Oud bezoekers en vrijwilligers van Sjuif a-en, het Sociaal Team, Pastoor, Kerkbestuur, Bestuur Ontmoetingscentrum, JuuPu, enkele ondernemers, Free Wheely wandelaars. Verder werden de vrouwelijke vrijwilligers met bloemen gehuldigd en de mannelijke ontvingen een flesje wijn. Deze werden eveneens toegesproken, door een vertegenwoordiger van de bezoekers van Sjuif a-en, waarna ze een attentie werd aangeboden. Ook ontvingen de bezoekers een verrassingspakketje van Blanche Dael. Aan het eind van de festiviteit ontvingen alle bezoekers en genodigden een zakje bonbons om avonds bij een kopje koffie na te genieten van een mooi jubileumviering.