Samen verantwoordelijk voor een leefbare buurt

Voorzitter:  Jos Vandewall (tel: 06 3117 6949)  Secretaris: secretaris@buurtplatformheer.nl
Inloopavond: 1e maandag van de maand 19:00-20:00 in de Huiskamer Gerard Walravenstraat 92 A 6227 TB Maastricht

Zie ook Sjuif a-en: een ontmoetingsactiviteit voor iedereen in Heer.
Die plaatsvindt in de Huiskamer aan de Gerard Walravenstraat 92 a .

Op 4 mei 2023 is er weer een dodenherdenking in Heer. Zie voor informatie: Berichten  

Maasvallei is op zoek naar BEWONERSKRACHTEN VOOR  HEER

voor meer informatie zie:Berichten