Berichten


29 mei: DOE-dag in Kloostertuin Opveld

Geplaatst 25 mei 2021 05:30 door Liam Fitzpatrick

Op 29 mei a.s. organiseert st. Vrienden van Kloostertuin Opveld (VKO) weer een DOE-DAG in Kloostertuin Opveld! Van 10.30 tot 14.00 uur gaan we samen met buurtbewoners snoeien, wieden en opruimen. St. VKO verzorgt voor iedereen een lekkere lunch!

Opgeven (naam, aantal personen) kan via info@kloostertuinopveld.nl, vóór 27 mei (20.00 uur). Denk svp aan: tuinhandschoenen, schoffel, onkruidsteker, snoeischaar, evt. kruiwagen. Dank alvast en tot 29 mei!

NB: Tijdens de DOE-DAG houden we ons aan de geldende Corona-maatregelen: max. 30 personen, 1,5 m afstand, gebruik van eigen gereedschap.

NL DOET in de Groene Poort Oost

Geplaatst 10 mei 2021 07:17 door Willy Aarts - BPF Heer   [ 10 mei 2021 07:19 bijgewerkt ]

Wij willen een gedeelte graag opfleuren met bloemen. Daarom gaan we bloembommen maken en de bloemperken voorbereiden. Bloembommen zijn
ballen van aarde, klei en bloemzaad. Daarna gaan we ze “neergooien” op de grond die bewerkt is.
Vóór de zomer worden we dan verrast met een bloemenweide van éénjarige akkerbloemen en tweejarigen, zoals morgenster, margriet, rode klaver,
vogelwikke en nog veel meer. Voedsel voor bijen, vlinders en vogels! Daarnaast willen we aan de kant van de Molenweg aan alle geïnteresseerde
fietsers en wandelaars kenbaar maken dat hier het nieuwe buurtpark komt. Daarom gaan we een groot stuk doek met de hand beschilderen met tekst en
ophangen aan de vangnetten van het oude voetbalveld. Wil je ons helpen en doe je ook mee met onze NL Doet activiteit?
Op zaterdag 29 mei van 10.30 uur tot 12.30 uur in de Groene Poort Oost (oude voetbalvelden Scharn Akersteenweg)
Ingang: poort Oude Molenweg 7
Ieder is welkom: jong en oud. Meld even met hoeveel personen (x
volwassenen en x kinderen) je komt. Dat is handig voor onze organisatie.
Aanmelden graag via de website van NL doet:
Uiteraard houden we rekening met de coronaregels, kom dus niet als je corona gerelateerde klachten hebt.
Wij zorgen voor het bloemenzaad en de speciale aarde, drinken en een broodje voor alle harde werkers en enthousiaste vrijwilligers uit de buurt!
Neem zelf mee: schep(je) en/of hark, tuinhandschoenen, emmer en/of gieter (bewatering), tuinstoel èn een goed humeur. Als je mee wilt helpen met
schilderen, doe dan oude kleren aan.

Je bent van harte welkom op zaterdag 29 mei 😊.
Speulentere beweegvriendelijk Maastricht

Geplaatst 21 apr. 2021 12:15 door Nel Knapen

De gemeente Maastricht streeft naar het verbeteren van de beweegvriendelijkheid van de stad. Ook wil men beter inspelen op de groeiende vraag naar ongeorganiseerd sporten in de openbare ruimte. In het raadsvoorstel van de gemeente is onderzoek gedaan naar de huidige sport- en speelplekken. Volgens de gemeente is er vooralsnog meer dan voldoende capaciteit, echter de kwaliteit en functionaliteit laat van sommige speelplekken te wensen over. De raad wil daarom van de 200 speelplekken, 75 kwalitatief goede openbare sport- en speelplekken behouden. Dit voorstel houdt in dat 125 speelplekken (60%) verwijderd zullen worden. Dit voorstel van de raad is gedaan vanwege het halveren van het budget voor sport- en speelvoorzieningen vanaf 2022.  In de huidige situatie is er een sport- of speelplek binnen 400 meter van de woning. In de nieuwe situatie wenst de gemeente dit te behouden. Met 32 buurten zullen informerende gesprekken plaatsvinden. Vanwege de beperkende maatregelen omtrent het covid virus, hebben er nog geen bijeenkomsten plaatsgevonden om de bewoners van de verschillende wijken te informeren.

Op de stadsronde van 16 maart is onderstaand voorstel ingesproken door een vertegenwoordiger van het Maastrichts Sportakkoord. Dit voorstel wordt o.a. onderststeund door het Buurplatform Heer.

Een eerste schets van dit voorstel kent de volgende onderdelen:

  1. ·       Alle speel-, beweeg- en sportplekken in de buurten van Maastricht blijven in eerste instantie behouden.
  2. ·    In alle buurten worden bewoners uitgenodigd mee te denken over het gebruik van de verschillende plekken en de aanpassingen die daar gezien bijvoorbeeld de veranderende samenstelling van de bevolking op korte of langere termijn nodig zijn          generatiebestendige ontwikkeling mogelijk maken.
  3. ·       Bedrijven (liefst buurt gebonden) worden gevraagd een of meer van deze plekken te adopteren, waarbij verschillende beheers-mogelijkheden uitgewerkt worden.
  4. ·     Iedere buurt krijgt de mogelijkheid een of meer plekken, al dan niet in samenwerking met sportverenigingen in beheer te nemen en daar een vergoeding voor ontvangen, evenals ondersteuning vanuit Maastricht Sport en mogelijk andere onderdelen van de ambtelijke organisatie.
  5. ·       Het totaal aan opgeleverde voorstellen geeft een beeld van die plekken die onderdeel uitmaken van de sport- en beweeginfrastructuur van onze stad en de daarbij behorende lasten en materiële en immateriële opbrengsten.
  6. ·       Waar mogelijk wordt meteen rekening gehouden met het ver-groenen van de speel-, beweeg- en sportplekken in kader van klimaatadaptatie en een vitale leefomgeving.[FL1] 

In afwachting van het besluit van de Gemeenteraad van Maastricht willen wij u vragen of u wilt meedenken en in een later stadium meewerken aan de realisatie van dit voorstel. Als u belangstelling heeft, meldt u zich dan aan via het secretaris@buurtplatformheer.nl


 [FL1]Deze tekst heb ik toegevoegd.

Teken de Petitie voor een Milieuzone in Maastricht

Geplaatst 6 apr. 2021 06:38 door Willy Aarts - BPF Heer

Al jarenlang maakt Milieudefensie afdeling Maastricht zich sterk voor de komst van een zo groot mogelijke Milieuzone in onze stad. Het college heeft de komst van een Milieuzone in het begin van deze bestuursperiode in het coalitieakkoord vastgelegd, zo ook het hiervoor benodigde geld gereserveerd. Vooralsnog verloopt het proces hier naar toe problematisch. Argumenten die door sommige politieke partijen worden aangevoerd zijn, dat een Milieuzone te gering effect heeft op de luchtkwaliteit èn dat er nog geen handhaving op Belgische en Duitse voertuigen die onze stad bezoeken kan plaatsvinden. 


Wat echter niet gezegd wordt is, dat de gemeente Maastricht in 2018 een onafhankelijk onderzoek over de gewenste Milieuzone heeft laten verrichten. In dit onderzoek wordt duidelijk gemaakt, dat naar gelang een Milieuzone in grootte toeneemt, de luchtkwaliteit ter plekke beter wordt, zo ook de WHO adviesnorm Luchtkwaliteit haalbaar wordt. Bovendien heeft België onlangs laten weten, dat binnenkort ook de handhaving op Belgische voertuigen in Nederland plaats vindt. Ook heeft uitgebreid onderzoek in alle steden in Nederland waar Milieuzones zijn ingevoerd aangetoond dat de negatieve effecten op economische activiteiten in de binnensteden te verwaarlozen zijn. 


Jaarlijks sterven in Maastricht 75 mensen 8 tot 12 maanden vervroegd  aan de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen van verkeer. Het zijn vooral kinderen, ouderen en mensen met luchtweg, long- en hartklachten die in de nabijheid van drukke verkeerswegen in onze stad risico lopen. Zie onlangs gedane uitspraak door Britse rechter over meisje dat en gevolge van luchtvervuiling verkeer is overleden:  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5203751/brits-meisje-omgekomen-door-luchtvervuiling-hoe-belangrijk-deze  Op dit moment hebben in Nederland 14 steden een Milieuzone, nieuwe steden melden zich aan, breiden de bestaande zone uit of voeren deze in voor de hele stad. Waarom elders wel en niet hier, zo vragen wij ons af? 


Daarom kom op voor uw gezondheid èn die van de bewoners in onze stad! Maak het stadsbestuur duidelijk dat met onze gezondheid niet te sollen valt. Aan u allen het verzoek teken onze Petitie: milieuzonemaastricht.nu  Bij deze ook het vriendelijk verzoek deze Petitie bij uw vrienden, kennissen en familie onder de aandacht te brengen.


Geen Buurtmarkten Hof van Heer

Geplaatst 19 okt. 2020 05:56 door Liam Fitzpatrick   [ 19 okt. 2020 05:57 bijgewerkt ]

Vanwege de nieuwe maatregelen van het kabinet om de oplopende aantallen Corona-besmettingen en ziekenhuisopnames in te dammen, gaan de laatste 3 zaterdag-buurtmarkten (17, 24 en 31 oktober) in Buurttuinderij Hof van Heer niet door.

26+27 sept Groene Burendagen Hof van Heer

Geplaatst 24 sep. 2020 08:29 door Liam Fitzpatrick   [ 24 sep. 2020 08:31 bijgewerkt ]

Dit weekend organiseert Buurttuinderij Hof van Heer twee Groene Burendagen! Samen met de buurt wordt er een voedselbos aangelegd, een onderhoudsarm stukje natuur met kruiden, wijnstokken, fruit- en notenbomen en meerjarige groenten. Tuinieren en elkaar ontmoeten staan centraal! Vanaf 15.00 uur is er koffie, cake en vlaai!

MEEDOEN? Meld je aan via hofvanheer@gmail.com, o.v.v. naam, adres, telefoonnummer en op welke dag(en).
Zie ook: www.hofvanheervoedselbos.nl.


Zaterdag 4 juli is er weer een Buurt-Markt in de Hof van Heer

Geplaatst 3 jul. 2020 10:30 door Liam Fitzpatrick   [ 3 jul. 2020 10:36 bijgewerkt ]

Zaterdag 4 juli is er weer een Buurt-Markt in de Hof van Heer, de Buurt-Tuinderij op de voormalige ‘ezeltjeswei’. Vanaf 13.00 uur bent u welkom op de markt en om rond te kijken in de groentetuinen.

Er is van alles te zien en te koop, zoals groenten, kruiden, plantjes, honing, jam, gebak, home-made drankjes en meer. De moestuiniers vertellen u graag meer over de Hof van Heer en de vele groenten die er staan.

De Buurt-Tuinderij vindt u aan de Rijksweg, tussen de rotondes ‘Vroendaal/Eijldergaard’ en ‘Heer/Reflex-kappers’ en naast de uitrit van zorgcentrum Croonenhoff. De Buurt-Markt eindigt om 16.00 uur.

NB: We kunnen maximaal 30 personen tegelijk ontvangen, zodat bezoekers 1,5 m afstand kunnen houden.

Kijk ook eens op Facebook (Hof van Heer) of Instagram: https://www.instagram.com/hofvanheer

Buurt-Tuinderij ‘Hof van Heer’ gaat officieel open!

Geplaatst 15 jun. 2020 06:55 door Liam Fitzpatrick

Zaterdag 20 juni opent de Hof van Heer – de Buurt-Tuinderij op de voormalige ‘ezeltjeswei’ – de poorten. Deze ‘officiële’ opening vieren we graag samen met onze buurtgenoten met een gezellige Buurt-Markt.

Afgelopen voorjaar is de bijzondere ‘buurt-moestuin’ ontworpen, is alle grondwerk verricht en zijn er allerlei groeten gezaaid en/of geplant. Er staan nu diverse soorten bonen en kolen, krieltjes, courgettes, paprika’s, tal van slasoorten en nog véél meer. Ook zijn er een fruittuin en een kruidentuin ingericht.

Aanstaande zaterdagmiddag is er van alles te zien en te koop, zoals honing, jam, cake en wafels, kruiden, plantjes, groenten en meer. Verder kunt u er een kopje thee, water of siroop nuttigen. De moestuiniers zijn aanwezig om u meer te vertellen over de Hof van Heer, de vele groenten die er staan en de plannen.

Van 13.00 tot 16.00  uur bent u heel welkom op de Hof van Heer. De Buurt-Tuinderij ligt aan de Rijksweg, tussen de rotonde (Savelsbosch/Rijksweg/Weerhuysgaard) en de uitrit van zorgcentrum Croonenhoff. Let op, indien u met de auto zou komen: dit is een uitrit; de inrit naar Croonenhoff ligt aan de Veldstraat.

NB: We kunnen maximaal 30 personen tegelijk ontvangen, zodat bezoekers 1,5 m afstand kunnen houden.

Tot ziens op zaterdag 20 juni!

Kijk ook eens op Facebook (Hof van Heer) of Instagram: https://www.instagram.com/hofvanheer

Oud papier wordt weer ingezameld vanaf 2 juni

Geplaatst 29 mei 2020 13:07 door Nel Knapen

Inzamelaar en verwerker Suez haalt vanaf 2 juni weer huis-aan-huis papier op in de gemeente Maastricht. In de Milieu App en op de afvalkalender kunnen de inwoners zien wanneer er in hun straat wordt opgehaald door Suez. Het papier wordt zoals altijd weer opgehaald met de hulp van verenigingen. Dat is nu weer mogelijk omdat Suez heeft aangegeven ook in Maastricht weer te starten met papierinzameling. Via extra veiligheidsmaatregelen wordt de veiligheid van de vrijwilligers gegarandeerd. Zo gaan de vrijwilligers bijvoorbeeld niet mee in de afvalwagen, maar in een aparte auto en vindt afstemming tussen gemeente en vrijwilligers plaats via e-mail en niet fysiek.


Wethouder John Aarts (Stadsbeheer) is verheugd dat de inzameling weer start. “Het kon echt even niet anders vanwege corona en door krapte bij Stadsbeheer konden we als gemeente ook niet zelf inzamelen. Op het moment dat iets ‘gewoons’ als papier of afval inzamelen wegvalt, ervaart men pas hoe waardevol deze activiteiten voor de gemeenschap zijn. Daarom ook dank voor het werk dat de vrijwilligers altijd verrichten en dank aan de inwoners voor het geduld en voor het begrip dat veiligheid van onze mensen voorop staat.”  

Nog steeds geen papierinzameling

Geplaatst 4 mei 2020 03:15 door Nel Knapen

Tot nader bericht haalt de gemeente geen oud papier op. De gemeente heeft hiervoor onvoldoende capaciteit. Normaal doen verenigingen dit, maar die activiteit is gestopt. Ook Suez, de papierverwerker waarmee de gemeente samenwerkt, zamelt niet meer in. Ziet u dat mensen toch nog oud papier aan de straat zetten? Tip ze even dat het niet meer wordt opgehaald en dat ze het kwijt kunnen bij het milieuperron of milieupark. Ook de handhavers van de gemeente zijn op pad om mensen hierop te wijzen.

Wanneer weer wel?

Als het papier weer wordt opgehaald, maakt de gemeente dat bekend via:

      ·         de gemeentelijke website – www.gemeentemaastricht.nl  

·         de Milieu App – download hem via www.besteuitafval.nl/milieu-app

·         de digitale nieuwsbrief voor inwoners – abonneer u hierop via www.gemeentemaastricht.nl/nieuwsbrief  

·         Facebook - www.facebook.com/gemeentemaastricht

·         VIA Maastricht - kijk voor de afhaalpunten op www.limburger.nl/via.

1-10 of 83

Comments