Berichten


15 april Kinderactiviteiten in de Kloostertuin

Geplaatst 10 apr. 2017 08:01 door Liam Fitzpatrick

Paasvuur, paaseieren en bosuil-kast
Kinderactiviteiten in de Kloostertuin

Op 15 april zijn alle buurtkinderen rondom Kloostertuin Opveld welkom om een bezoek te brengen aan dit mooie parkbos. Vanaf 19.00 uur vinden er enkele leuke activiteiten plaats. Zo wordt er een bosuil-kast geplaatst, kunnen kinderen paaseieren zoeken en is er een heus paasvuur!

In de opvallende grote Rode Beuk, die midden in de Kloostertuin staat, heeft lange tijd een bosuil gewoond. De projectgroep Renovatie Kloostertuin Opveld wil graag deze uil opnieuw naar de Kloostertuin lokken en daarom gaat klimmer Rens op 15 april een bosuil-kast plaatsen in de boom. Daarvoor moet hij hoog de beuk in met zijn klimspullen – en kan hij aanmoedigingen gebruiken!

Een andere belevenis die de buurtkinderen zeker zal aanspreken is het maken van een paasvuur in de Kloostertuin. Pasen is van oudsher een lentefeest maar Christenen vieren dan dat Jezus is herrezen. De projectgroep wil dit feest vieren door met de kinderen een paasvuur te bouwen en daarvoor een grote stapel sprokkelhout te verzamelen. Om 20.30 uur worden de vier vuurkorven aangestoken.

Voordat de vlam in de houtstapels gaat, krijgen de kinderen eerst nog volop de gelegenheid om paaseieren te zoeken in de Kloostertuin. Want Pasen zonder eieren is natuurlijk geen Pasen. De projectgroep, die de activiteiten samen met de werkgroep Jeugd van IVN-Maastricht organiseert, hoopt op de aanwezigheid van veel buurtkinderen en hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s!

De activiteiten starten op 15 april om 19.00 uur. Verzamelen bij de Rode Beuk (met de dikke keien). Het parkbos is toegankelijk via de poort aan de Veldstraat in Heer, maar ook via het ‘olifantenpad’ in Vroendaal (aan het voetpad achter de huizen aan Savelsbosch-Noord). De dag eindigt om 21.00 uur.

Zondag 9 april: Opening Sibema(fiets)tunnel

Geplaatst 16 mrt. 2017 08:49 door Liam Fitzpatrick   [ 16 mrt. 2017 08:50 bijgewerkt ]

Volgens Avenue2 is de huidige planning dat de Sibematunnel voor fietsers in gebruik genomen wordt op 9 april. Als het allemaal lukt houden ze om 15.00 uur een fietstocht vanaf het tijdelijk Green043 Bike Park aan de Noormannensingel tegenover het St. Maartencollege richting Sibematunnel en weer terug naar het bikepark.

Keurmerk voor Kamerverhuur

Geplaatst 17 dec. 2016 03:06 door Nel Knapen

Volgens de gemeente Maastricht kan een Keurmerk op een positieve wijze bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de stad.
In de ontwikkeling van het Keurmerk komen de buurtplatformen Brusselsepoort, Limmel, Belfort en Heer met de volgende voorstellen om
het onderstaande aan het Keurmerk toe te voegen.

Verhuurders
De verhuurders verplichten zich te voldoen aan de volgende bepalingen

1.Huurovereenkomsten
Onderstaande bepaling of een bepaling van gelijke strekking dient te worden opgenomen in de
huurovereenkomsten: “Huurder onthoudt zich van gedragingen die naar gangbare maatstaven overlast
veroorzaken aan andere huurders in de woning en/of aan derden in de nabije omgeving van het gehuurde.
Huurder is daarbij volledig verantwoordelijk voor de gedragingen van degenen die zich met zijn goedvinden
in het gehuurde bevinden. De gedragingen van deze personen gelden als gedragingen van huurder zelf”.

2.Staat en onderhoud woonruimte
De woonruimte verkeert in een goede staat van onderhoud en wordt in een goede staat van onderhoud
gehouden. In het bijzonder wordt verfwerk periodiek uitgevoerd. Elke twee jaar worden de vanaf de
buitenkant zichtbare delen van het pand geïnspecteerd en in het geval van het verkeren in een slechte
toestand vervangen.

3.Periodiek onderhoud aan tuinen, balkons en/of dakterrassen
De verhuurder dient zorg te dragen voor periodiek onderhoud aan tuinen, balkons en/of dakterrassen.

4.Huis-en leefregels
In het kader van veiligheid en voorkoming van overlast zijn huis – en leefregels opgesteld (met de
verwijzing naar de hieronder beschreven verplichtingen van huurders). Deze regels hebben niet alleen
betrekking op het gedrag binnen het gehuurde maar ook daarbuiten. De huis- en leefregels hangen
tweetalig (Nederlands en Engels) in de woning op een voor eenieder zichtbare plaats.

5.Geregeld beheer
Er is sprake van geregeld beheer, waarbij iemand, niet zijnde een huurder van de woonruimte, is
aangesteld en voor het volgende aansprakelijk is:
- Toezicht op algehele hygiëne en veiligheid;
- Aanspreekpunt voor bewoners, omwonenden en overheden bij klachten;
- 24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar is;
- Het kunnen overleggen van een actueel overzicht van de bewoners per pand (naam en telefoonnummer).


Huurders
De huurders verplichten zich te voldoen aan de volgende bepalingen

1.Afval en schone woonomgeving
Het gebruik van de door de gemeente voorgeschreven vuilniszakken. Het op een correcte wijze afsluiten
van de vuilniszakken en deze op de voorgeschreven tijden buitenzetten. Huurder dient als een
verantwoordelijk burger zorg te dragen voor een schone woonomgeving.

2.Fietsen
Fietsen dienen in de achtertuin of berging te worden geplaatst. Indien deze niet zijn voorzien, dan dienen
de fietsen op het trottoir voor de eigen woning of aangewezen fietsenstalling te worden geplaatst. Hierbij
dient altijd rekening gehouden te worden dat voetgangers en rolstoelgebruikers hier geen hinder van
mogen ondervinden.

3. Muziek
Voorkom geluidsoverlast o.a door het openstaan van ramen en deuren en of samenscholing rondom de
woning.

4.Rust & privacy
-Tussen 22.00 en 09.00uur moet het volledig rustig zijn;
-Respecteer de rust en privacy van omwonenden als zij in hun tuinen verblijven;
-Omwonenden dienen tijdig op de hoogte te worden gebracht (uiterlijk een dag vantevoren) indien
incidenteel een feestje in de woning wordt voorzien;
-Het onthouden van gedragingen die naar gangbare maatstaven overlast veroorzaken aan andere huurders
in de woning en/of aan derden in de omgeving van het gehuurde.

Nieuw beleid Woningsplitsing en Kamerverhuurer

Geplaatst 17 dec. 2016 02:52 door Nel Knapen   [ 18 dec. 2016 03:00 bijgewerkt door Liam Fitzpatrick ]

In de notitie van de gemeente Maastricht van 30 maart 2016 met als onderwerp “inventarisatie studenten en leefbaarheid” wordt een inzicht verstrekt in de aanpak van de gemeente Maastricht en andere partijen t.a.v. leefbaarheid en kamergewijze verhuur. Van alle partijen wordt een actieve rol verwacht ter bestrijding van overlast die gerelateerd kan worden aan kamergewijze verhuur in de woonomgeving dan wel gericht op huisvesting en leefbaarheid.

Op dinsdag 20 september 2016 was weer een Stadsronde over Woningsplitsing (in appartementen) en Kamerverhuur. In deze Stadsronde werd het nieuwe voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders op dit gebied besproken. Er was veel belangstelling. De Raadszaal zat bomvol.

Het nieuwe voorstel is gevormd na protesten van de buurten Limmel, Brusselsepoort, Belfort en sinds enkele weken ook van Heer, nadat sinds vorige jaar weer nieuwe kamerverhuurpanden vergund werden. Het nieuwe voorstel betreft o.a. invoering van een quotum per straat, een planschaderegeling en aanscherping van de regels voor legalisatie van bestaande kamerverhuurpanden. Hoewel de definitieve beslissing nog moet vallen ( begin volgend jaar) hebben bijna alle partijen in de raad ondertussen hun steun aan dit voorstel toegezegd. Alleen VVD en D’66 blijven tegen.

In oktober presenteerde de gemeente Maastricht op uitnodiging van het Buurtnetwerk Heer de woningprogrammering van Heer aan de inwoners van Heer. De Gemeente mag van de Provincie vanwege de bevolkingskrimp nog maar zeer beperkt nieuwbouw toestaan. De nog aan te leggen “Groene Loper” is één van de weinige locaties waar wel nog uitbreiding van nieuwbouw plaats mag vinden. Nieuwbouw binnen Heer mag alleen nog plaatsvinden als bestaande bouw wordt gesloopt. Tijdens deze bijeenkomst kwam ook het thema Kamerverhuur ter sprake. De discussie die hierover gevoerd werd was voor het Buurtnetwerk Heer aanleiding contact te zoeken met de Gemeente en andere buurten om gezamenlijk mee te denken over en mee te werken aan het nieuwe beleid van de Gemeente Maastricht. Het Buurtnetwerk Heer heet kamerbewoners nog steeds van harte welkom en ziet deze nieuwe vaak tijdelijke bewoners als een nieuwe impuls voor onze buurt. De inzet van het Buurtnetwerk is dan ook om ervoor te zorgen dat er een goede balans binnen elke straat van onze gezellige buurt is tussen de kamerbewoners en de overige inwoners van Heer.

Wij houden u op de hoogte.

Welkom bij Sound Academy Maastricht

Geplaatst 17 dec. 2016 02:45 door Nel Knapen   [ 18 dec. 2016 02:54 bijgewerkt door Liam Fitzpatrick ]

Hoe bedoel je, zult u zeggen. Een kennismaking wellicht:

Sound Academy Maastricht staat in Heer meer bekend als “de drumschool in de Demertstraat, je weet wel, waar Huub van Pius (Geelen) vroeger heeft gezeten.” Maar de benaming “drumschool” dekt de lading totaal niet.

Sound Academy Maastricht (kortweg S.A.M.) bestaat al 17 jaar en is opgericht door Peter Johansen, die nog steeds actief aan de leiding staat. Na 10 jaar aan de Scharnerweg, is Sound Academy Maastricht alweer 7 jaar aan de Demertstraat 77A gevestigd. En, zoals gezegd, er wordt niet alleen maar gedrumd. Er worden één op één lessen gegeven op drums, percussie, djembé, maar ook op gitaar, basgitaar, trompet, trombone, saxofoon, toetsen (piano en keyboard) en zelfs zang!

En dat allemaal onder leiding van inspirerende, bevoegde docenten.

Buiten de één op één lessen is het ook mogelijk met meerdere kinderen/volwassenen samen te spelen, les te nemen of op te treden. Er is een Big Band, die regelmatig optreedt. Er is ook een Djembégroep genaamd Slagzin, de S.A.M.BA Kids en andere bandjes, die op school en daar buiten optreden.

Sound Academy Maastricht is van binnen helemaal opgebouwd uit geluiddichte cabines waar de lessen worden gegeven. Maar er is ook een grote zaal voor optredens en zelfs een opname-studio.

Kinderen en volwassenen vanaf 5 jaar tot over de 70 zijn welkom om lessen te volgen. Sound Academy Maastricht kan een vooropleiding voor het conservatorium of andere muziekberoepsopleiding zijn, en is ook een stageadres hiervoor. Buiten dat wil Peter Johansen ook heel graag, dat er meer volwassenen hun weg vinden naar de Demertstraat 77A. Hij richt zich hierbij vooral tot de senioren, die, zoals zovelen in Heer, vaak in het verleden in een harmonie of fanfare hebben gespeeld. Nu ze meer tijd hebben en nog veel plezier in de muziek, zouden zij deze hobby weer kunnen opnemen, vrijblijvend, laagdrempelig en zonder verplichtingen. Of het nu over een paar lessen gaat of een volledige opfriscursus, overal valt over te praten.

Peter Johansen streeft er naar, dat mensen niet alleen komen naar een plek, waar muziekles wordt gegeven, maar wat ook een muzikale ontmoetingsplaats zou moeten zijn. En wie weet waartoe dat nog kan leiden?

 

Heeft u ook belangstelling, neem dan vrijblijvend contact op met

de Sound Academy Maastricht

Demertstraat 77A Heer

Tel.nr.: 043-3671105

 

Afvalzak voor vuurwerkresten: wel zo netjes

Geplaatst 13 dec. 2016 13:25 door Liam Fitzpatrick

De gemeente Maastricht verstrekt gratis vuurwerkzakken. Deze zak kunt u gebruiken om uw vuurwerkresten op te ruimen. De vuurwerkzak kunt u gelijk met de restzak buiten zetten in de eerste twee weken van het nieuwe jaar. U kunt de zak ook gratis inleveren bij een van de milieuparken. 

U krijgt de vuurwerkzak gratis op de volgende adressen in onze stad:

    • Balie Mosae Forum
  • Portiersloge Stadsbeheer Ankerkade 275
  • Hoenjet Party-Time Burgemeester Cortenstraat 18
  • Zena Vuurwerk Maastrichter Brugstraat 1 (Sint Servaasbrug)
  • Milieuparken GR Geul en Maas Beatrixhaven, Noorderbrug en Randwyck

Het Sociaal Team De Heeg - ook voor mensen uit Eyldergaard, Heer en Heugem

Geplaatst 6 dec. 2016 15:08 door Liam Fitzpatrick

Iedereen kent momenten dat je het even niet meer weet, dat het thuis of in het gezin wat minder gaat, je je eenzaam voelt of bepaalde dagelijkse handelingen wat minder goed gaan. Je hebt behoefte aan ondersteuning, maar weet niet welke eerste stap je kunt zetten. Dan kan het Sociaal Team je op weg helpen!

In Maastricht zijn 6 sociale teams actief. Het Sociaal Team De Heeg is een team waarbij verschillende deskundigen zeer nauw samen werken. Dat heeft als voordeel dat zij op veel vragen goede antwoorden kunnen geven. Als zij het antwoord niet weten, schakelen zij hun netwerk in. Het kan ook zijn, dat er binnen de buurt mensen wonen die dezelfde vraag hebben. Of die elkaar zouden kunnen helpen. Of groepen mensen die al samen iets hebben opgezet. Het sociaal team kan die mensen en groepen met elkaar in contact brengen.

Hoe kun je het Sociaal Team bereiken?
U kunt uw vraag stellen via www.sociaalteammaastricht.nl. Een teamlid neemt dan contact met u op. Als u geen internet heeft, dan kunt u bij ons langskomen. U bepaalt zelf met wie u het gesprek aangaat. Ook mensen uit Eyldergaard- Heer en Heugem kunnen terecht bij het Sociaal Team De Heeg. Het Sociaal Team De Heeg werkt nauw samen met het Wijkservicepunt. U kunt uw vraag ook daar achterlaten.

Het Sociaal Team De Heeg is elke donderdag van 9.00 tot 11.00 uur aanwezig in Koffiehuis ’t Heegeneerke in De Boeckel, Roserije 410, 6228 DN Maastricht.


Buurtbewoners van 55 jaar en ouder - Wat U gelukkig maakt…

Geplaatst 12 nov. 2016 06:36 door Liam Fitzpatrick   [ 12 nov. 2016 06:38 bijgewerkt ]

Graag willen we met buurtbewoners van 55 jaar en ouder in gesprek gaan over ‘Wat U gelukkig maakt’…

De GGD-Zuid Limburg, de Adviescommissie Seniorenbeleid (ASM), het buurtplatform Heer en de gemeente Maastricht onderzoeken samen hoe een seniorvriendelijk Maastricht er uit kan zien.
Wat hebben senioren/ouderen nodig om gelukkig te zijn??? Meer contacten, voorzieningen, cursussen???
Wie weet komt u tijdens de bijeenkomst in gesprek met andere senioren die hetzelfde beleven en eventueel samen iets willen starten.

Wanneer?

  • dinsdagmiddag 22 november om 14:00
  • maandagavond 28 november om 19:30

WAAR?

  • Ontmoetingscentrum ‘Aen de Wan’, Einsteinstraat 32, Maastricht

Komt U ook??

U kunt zich aanmelden via Jeske.Lammers@Maastricht.nl of 043-3503149 – dit in verband met koffie en vlaai !

Met vriendelijke groet, mede namens GGD en ASM,

Buurtplatform Heer,
Servé Habets en Willy Aarts
Gemeente Maastricht
Jeske Lammers en Karin Martens

Aanleg waterbuffer Petrus Bandenplein

Geplaatst 10 okt. 2016 06:29 door Liam Fitzpatrick   [ 10 okt. 2016 06:30 bijgewerkt ]

Waterplan Heer
In opdracht van de gemeente Maastricht gaat Stevacon Bouw in de wijk Heer twee ondergrondse rioolwaterbergingen realiseren. De aanleiding voor deze werkzaamheden is de (riool)wateroverlast die bij hevige regenval optreedt in de wijk. De twee projectlocaties liggen aan het Plein Sint Petrus Banden en aan de Joseph Bechlaan te Maastricht.

Om een indruk te geven van de werkzaamheden houdt Stevacon een facebookpagina bij.

RKSV Heer, interview met voorzitter Ruby Koenen

Geplaatst 8 sep. 2016 11:44 door Nel Knapen

Vraag: Stel je eerst even voor, alsjeblieft. Hoe lang ken je RKSV Heer al? Heb je ook actief gevoetbald?

Antwoord: Mijn naam is Ruby Koenen en ik ben 47 jaar. Ik ken RKSV Heer al mijn hele voetballeven. Ik ben begonnen in de jeugd bij Scharn, toen 3 jaar MVV, en weer 2 jaar Scharn. Bij de senioren overgestapt naar WVV'28 en daar heb ik tot mijn 32ste gespeeld en toen de overstap gemaakt naar RKSV Heer waar ik tot vorig jaar actief heb gespeeld ! Ik ben nu bijna 2 jaar voorzitter en door de prima sfeer die er bij de club heerst, maar zeker ook in ons bestuur, doe ik dit nog altijd met het grootste plezier.

V: Vorig jaar werd het 90 jarig jubileum gevierd? Haalt RKSV Heer ook zijn 100ste verjaardag?

A: Zeker gaan wij ons 100 jarig jubileum halen en dit zullen we ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan !

V: Hoeveel senioren en hoeveel jeugdelftallen zijn er?

A: We hebben 6 seniorenteams, een dameselftal, 3 geweldige G-teams en een ambitieuze en florerende jeugdafdeling. In totaal zitten we tegen de 600 leden aan en zijn nog steeds groeiende !

V: Wat is een G-team?

A: G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun mogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet of moeizaam hun plek vinden in het reguliere voetbal. Let wel: we beschouwen G-voetbal gewoon als voetbal. De KNVB, en dus ook onze club, biedt dezelfde kwaliteit, service en benadering. Het enige verschil is dat bepaalde aspecten - waar nodig - zijn aangepast. Dit onder het motto: Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet!

V: Vertel eens wat meer over de jeugdafdeling.

A: In totaal zijn er 14 jeugdelftallen, van heel jong tot 18 jaar. Hierbij ligt de grootste kracht bij de vrijwilligers, die iedere week in de weer zijn om de spelers te trainen en te begeleiden. Het jeugdbestuur wordt in het hoofdbestuur vertegenwoordigd door Pascal Nols. Bijzonder is dat sinds lange tijd weer spelers vanuit de jeugd de selectie zijn komen versterken en ook dat er ieder jaar weer spelers van ons naar betaald-voetbalclubs overstappen.

V: Hoe gaat het met de club tegenwoordig? Je hoort zo vaak dat de verenigingen te lijden hebben onder verlies van leden.

A: Daar is bij ons absoluut geen sprake van zoals ik al zei! De G-afdeling en de jeugd zijn groeiende. Ook mogen onze vrijwilligers niet onvermeld blijven. Hier komen iedere maand weer nieuwe mensen bij! RKSV-Heer leeft! En dat is een ieder zijn verdienste!

V: Wat is er toch met die jeugdvelden aan de hand? Wat doet die parkeerplaats daar? Op die manier is er toch te weinig ruimte voor de jeugdspelers?

A: Op de jeugdvelden is een parkeerplaats gekomen voor het MECC. Dit met het oog op de toekomst. Na het komende seizoen gaat onze langverwachte wens in vervulling en speelt vanaf seizoen 17/18 ook de jeugd op Laan in den Drink ! Er komen 2 kunstgrasvelden, meerdere kleedkamers komen erbij en ook de infra-structuur wordt aangepakt! Dan zijn we na al die jaren eindelijk samen op één locatie !!!

V: Een paar jaar geleden zag het er op de Laan in den Drink  niet goed uit. Niet qua uitstraling en ook niet in de competitie. Maar nu is alles opgeknapt en heeft het eerste zelfs twee jaar achter elkaar promotie gemaakt! Van de vierde naar de derde en van de derde naar de tweede klasse! Hoe komt dat?

A: Complimenten hiervoor gaan naar onze vrijwilligers onder leiding van Jo Stallinga en André Leclaire. Zij zijn verantwoordelijk voor de revival van ons sportpark en het maakt me iedere keer weer trots wanneer je ziet dat er tegenstanders komen die niet weten wat ze zien als ze via onze rood-groene poort binnenkomen. Voor het sportieve gedeelte gaan de credits naar de spelers, de technische staf en technische commisie. Zij zijn erin geslaagd van ons vlaggeschip een geweldige en leuke groep te smeden, waar we hopelijk ook dit jaar in de 2de  klasse veel van gaan horen !

 V: Nu het zo goed gaat, kan ik me voorstellen dat jullie dat willen vasthouden. Dus wat zijn de plannen voor de toekomst?

A: Ach,zoveel nog…. Ons 100 jarig jubileum, onze verbouwing na dit seizoen, onze jeugdspelers klaarstomen voor de selectie !Teveel om op te noemen!

Ik wil graag iedereen uitnodigen eens langs te komen op ons prachtige complex en tot slot wil ik zeggen:

roed greun hoera, dat is de kleur vaan de SVH !!!

1-10 of 19

Comments