Berichten


3-6 juli: Kermis

Geplaatst 24 mei 2017 12:29 door Nel Knapen   [ 26 mei 2017 06:22 bijgewerkt door Liam Fitzpatrick ]

Met Pinksteren staat er weer een Kermis op het Raadhuisplein/ Raadhuisstraat.

Vanaf zaterdag 3 juni tot en met dinsdag 6 juni vanaf 14:00 uur is de Kermis dagelijks open. Verleden jaar viel de Pinksterkermis samen met de Kermis op het Vrijthof en tot overmaat van ramp was het ook nog slecht weer. De opbrengst voor de exploitanten viel verleden jaar tegen. Tijdens de Pinksterdagen zijn er in Nederland veel plaatsen waar het kermis is en hebben de exploitanten een ruime keuze van waar ze gaan staan en mogelijk meer verdienen. Het is afwachten hoe het weer dit jaar zal zijn maar we hopen toch dat met de attracties die er wel zijn u een fijne Kermis zult hebben. Op maandag zal de dansgroep Reality om 15:30 uur een optreden verzorgen en is het op dinsdag eurodag met om 17:00 en 18:30 uur een bezoek van de Minions.

Het moge duidelijk zijn dat met uw bezoek aan de Kermis deze kan blijven voortbestaan!

Bericht zonder titel

Geplaatst 24 mei 2017 12:27 door Nel Knapen

Maastricht Meldt App

Geplaatst 24 mei 2017 12:13 door Nel Knapen

De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets in de openbare ruimte niet in orde? Met de Maastricht meldt App kunt u dit snel melden. Meteen op de plaats én op het moment dat u het signaleert. Denk bijvoorbeeld aan overlast door hondenpoep, gladheid in de winter, een verstopte put, of gaten in het wegdek. De app kunt u downloaden voor iPhone in de App Store of voor Android via Google Play. Meer informatie vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/meldingen-app .

Sjuif es aen gaat Verhuizen

Geplaatst 24 mei 2017 12:11 door Nel Knapen   [ 26 mei 2017 06:29 bijgewerkt door Liam Fitzpatrick ]

Op 16 mei 2017 was het zover. Wij kregen formeel de beschikking over een beneden woning gelegen aan de Gerard Walravenstraat 92 A. Vooralsnog is er alles op gericht om te zorgen dat op dinsdag 22 mei onze eerste bijeenkomst hier doorgang kan vinden.

En wie is "wij" zult u zich mogelijk afvragen. Nou, wij zijn een aantal wijkbewoners die elkaar op vrijblijvende basis ontmoeten op dinsdag ochtend of donderdag middag. Wij drinken dan een kop koffie praten wat bij en kijken of we een gezamenlijke actie ondernemen. Afhankelijk van de wensen beslissen we wat we de volgend ontmoeting doen.

buurtplatform proberen we samen met de Gemeente Maastricht, GGD, Maasvallei, Senioren Adviescommissie Maastricht en Trajekt om wijkbewoners een ontmoetingsplek te bieden waar zij vrijblijvend terecht kunnen.

dit moment zijn wij dus druk bezig met schilderen, schoonmaken en inrichten van deze woning als een plek waar het goed toeven is. Wij hopen eind juni of begin juli een officiële opening te organiseren. Uiteraard mag u gerust ook eerder komen kennis maken met dit initiatief om wijkbewoners dichter bij elkaar te brengen en samen te leven.

Gerard Walravenstraat 92A

4 Juni - Pinksterprocessie in Heer

Geplaatst 7 mei 2017 23:45 door Liam Fitzpatrick

Ook dit jaar weer trekt de processie uit in de parochie Sint Petrus–Banden Heer. De jarenlange traditie gaat niet verloren. Pinksterzondag 04 juni is een belangrijke en feestelijke dag voor de gemeenschap Heer. Eerst processie en daarna kermis vieren. De processie vertrekt om 10.00 uur vanaf het Kerkplein, direct aansluitend aan de plechtige eucharistieviering die om 09.00 uur begint.

Er kan opnieuw gerekend worden op deelname door de heel mooie “vaste” processiegroepen, verenigingen, scholen, vrienden-clubs, particulieren en vele andere mensen uit de Heerder gemeenschap en ook daarbuiten. Daarnaast mogen we dit jaar weer diverse mooie gastgroepen uit omliggende parochies verwelkomen. De kinderen uit onze parochie die elders de eerste Heilige Communie hebben gedaan, zijn natuurlijk van harte welkom om samen met de andere communicanten in de processie mee te gaan.

Processie-route

De (bestaande) route is als volgt: Kerkplein, Dorpstraat, Einsteinstraat, St.Servatiusweg, rechtsaf Veldstraat, rechtsaf Gerard Walravenstraat, linksaf Kerkhofweg, linksaf Dorpstraat, bij rotonde rechtsaf Kruisstraat, rechtsaf Op de Was, Bronweg, Onder de Kerk, Dorpstraat tot op het Kerkplein. Op het Kerkplein zal een korte sluitingsplechtigheid plaatsvinden.

Bij slecht weer wordt de processie afgelast.

Het is zeer feestelijk als de straten voor deze gelegenheid mooi zijn versierd en er veel gevlagd wordt. Er worden op verschillende plaatsen van de route ook weer mooie grondversieringen aangebracht. Deze worden zo kort mogelijk na de Pinksterdagen opgeruimd.

Na de slotplechtigheid op het Kerkplein is men welkom in “Aen de Wan” op de Einsteinstraat. Wij wensen U een mooie Pinksterdag, een waardige en geslaagde processie en natuurlijk een fijne kermis in Heer.

De Processiecommissie
St.Petrus-Banden, Heer.

Bea Rijks VZ
St.Josephstraat 46,
6227SN Maastricht
043 361 6450
bea_rijks@hotmail.com
Ans Hanssen SECR
Drenckgaard 67
6227GH Maastricht
043 361 3890
answelie@ive.nl

15 april Kinderactiviteiten in de Kloostertuin

Geplaatst 10 apr. 2017 08:01 door Liam Fitzpatrick

Paasvuur, paaseieren en bosuil-kast
Kinderactiviteiten in de Kloostertuin

Op 15 april zijn alle buurtkinderen rondom Kloostertuin Opveld welkom om een bezoek te brengen aan dit mooie parkbos. Vanaf 19.00 uur vinden er enkele leuke activiteiten plaats. Zo wordt er een bosuil-kast geplaatst, kunnen kinderen paaseieren zoeken en is er een heus paasvuur!

In de opvallende grote Rode Beuk, die midden in de Kloostertuin staat, heeft lange tijd een bosuil gewoond. De projectgroep Renovatie Kloostertuin Opveld wil graag deze uil opnieuw naar de Kloostertuin lokken en daarom gaat klimmer Rens op 15 april een bosuil-kast plaatsen in de boom. Daarvoor moet hij hoog de beuk in met zijn klimspullen – en kan hij aanmoedigingen gebruiken!

Een andere belevenis die de buurtkinderen zeker zal aanspreken is het maken van een paasvuur in de Kloostertuin. Pasen is van oudsher een lentefeest maar Christenen vieren dan dat Jezus is herrezen. De projectgroep wil dit feest vieren door met de kinderen een paasvuur te bouwen en daarvoor een grote stapel sprokkelhout te verzamelen. Om 20.30 uur worden de vier vuurkorven aangestoken.

Voordat de vlam in de houtstapels gaat, krijgen de kinderen eerst nog volop de gelegenheid om paaseieren te zoeken in de Kloostertuin. Want Pasen zonder eieren is natuurlijk geen Pasen. De projectgroep, die de activiteiten samen met de werkgroep Jeugd van IVN-Maastricht organiseert, hoopt op de aanwezigheid van veel buurtkinderen en hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s!

De activiteiten starten op 15 april om 19.00 uur. Verzamelen bij de Rode Beuk (met de dikke keien). Het parkbos is toegankelijk via de poort aan de Veldstraat in Heer, maar ook via het ‘olifantenpad’ in Vroendaal (aan het voetpad achter de huizen aan Savelsbosch-Noord). De dag eindigt om 21.00 uur.

Zondag 9 april: Opening Sibema(fiets)tunnel

Geplaatst 16 mrt. 2017 08:49 door Liam Fitzpatrick   [ 16 mrt. 2017 08:50 bijgewerkt ]

Volgens Avenue2 is de huidige planning dat de Sibematunnel voor fietsers in gebruik genomen wordt op 9 april. Als het allemaal lukt houden ze om 15.00 uur een fietstocht vanaf het tijdelijk Green043 Bike Park aan de Noormannensingel tegenover het St. Maartencollege richting Sibematunnel en weer terug naar het bikepark.

Keurmerk voor Kamerverhuur

Geplaatst 17 dec. 2016 03:06 door Nel Knapen

Volgens de gemeente Maastricht kan een Keurmerk op een positieve wijze bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de stad.
In de ontwikkeling van het Keurmerk komen de buurtplatformen Brusselsepoort, Limmel, Belfort en Heer met de volgende voorstellen om
het onderstaande aan het Keurmerk toe te voegen.

Verhuurders
De verhuurders verplichten zich te voldoen aan de volgende bepalingen

1.Huurovereenkomsten
Onderstaande bepaling of een bepaling van gelijke strekking dient te worden opgenomen in de
huurovereenkomsten: “Huurder onthoudt zich van gedragingen die naar gangbare maatstaven overlast
veroorzaken aan andere huurders in de woning en/of aan derden in de nabije omgeving van het gehuurde.
Huurder is daarbij volledig verantwoordelijk voor de gedragingen van degenen die zich met zijn goedvinden
in het gehuurde bevinden. De gedragingen van deze personen gelden als gedragingen van huurder zelf”.

2.Staat en onderhoud woonruimte
De woonruimte verkeert in een goede staat van onderhoud en wordt in een goede staat van onderhoud
gehouden. In het bijzonder wordt verfwerk periodiek uitgevoerd. Elke twee jaar worden de vanaf de
buitenkant zichtbare delen van het pand geïnspecteerd en in het geval van het verkeren in een slechte
toestand vervangen.

3.Periodiek onderhoud aan tuinen, balkons en/of dakterrassen
De verhuurder dient zorg te dragen voor periodiek onderhoud aan tuinen, balkons en/of dakterrassen.

4.Huis-en leefregels
In het kader van veiligheid en voorkoming van overlast zijn huis – en leefregels opgesteld (met de
verwijzing naar de hieronder beschreven verplichtingen van huurders). Deze regels hebben niet alleen
betrekking op het gedrag binnen het gehuurde maar ook daarbuiten. De huis- en leefregels hangen
tweetalig (Nederlands en Engels) in de woning op een voor eenieder zichtbare plaats.

5.Geregeld beheer
Er is sprake van geregeld beheer, waarbij iemand, niet zijnde een huurder van de woonruimte, is
aangesteld en voor het volgende aansprakelijk is:
- Toezicht op algehele hygiëne en veiligheid;
- Aanspreekpunt voor bewoners, omwonenden en overheden bij klachten;
- 24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar is;
- Het kunnen overleggen van een actueel overzicht van de bewoners per pand (naam en telefoonnummer).


Huurders
De huurders verplichten zich te voldoen aan de volgende bepalingen

1.Afval en schone woonomgeving
Het gebruik van de door de gemeente voorgeschreven vuilniszakken. Het op een correcte wijze afsluiten
van de vuilniszakken en deze op de voorgeschreven tijden buitenzetten. Huurder dient als een
verantwoordelijk burger zorg te dragen voor een schone woonomgeving.

2.Fietsen
Fietsen dienen in de achtertuin of berging te worden geplaatst. Indien deze niet zijn voorzien, dan dienen
de fietsen op het trottoir voor de eigen woning of aangewezen fietsenstalling te worden geplaatst. Hierbij
dient altijd rekening gehouden te worden dat voetgangers en rolstoelgebruikers hier geen hinder van
mogen ondervinden.

3. Muziek
Voorkom geluidsoverlast o.a door het openstaan van ramen en deuren en of samenscholing rondom de
woning.

4.Rust & privacy
-Tussen 22.00 en 09.00uur moet het volledig rustig zijn;
-Respecteer de rust en privacy van omwonenden als zij in hun tuinen verblijven;
-Omwonenden dienen tijdig op de hoogte te worden gebracht (uiterlijk een dag vantevoren) indien
incidenteel een feestje in de woning wordt voorzien;
-Het onthouden van gedragingen die naar gangbare maatstaven overlast veroorzaken aan andere huurders
in de woning en/of aan derden in de omgeving van het gehuurde.

Nieuw beleid Woningsplitsing en Kamerverhuurer

Geplaatst 17 dec. 2016 02:52 door Nel Knapen   [ 18 dec. 2016 03:00 bijgewerkt door Liam Fitzpatrick ]

In de notitie van de gemeente Maastricht van 30 maart 2016 met als onderwerp “inventarisatie studenten en leefbaarheid” wordt een inzicht verstrekt in de aanpak van de gemeente Maastricht en andere partijen t.a.v. leefbaarheid en kamergewijze verhuur. Van alle partijen wordt een actieve rol verwacht ter bestrijding van overlast die gerelateerd kan worden aan kamergewijze verhuur in de woonomgeving dan wel gericht op huisvesting en leefbaarheid.

Op dinsdag 20 september 2016 was weer een Stadsronde over Woningsplitsing (in appartementen) en Kamerverhuur. In deze Stadsronde werd het nieuwe voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders op dit gebied besproken. Er was veel belangstelling. De Raadszaal zat bomvol.

Het nieuwe voorstel is gevormd na protesten van de buurten Limmel, Brusselsepoort, Belfort en sinds enkele weken ook van Heer, nadat sinds vorige jaar weer nieuwe kamerverhuurpanden vergund werden. Het nieuwe voorstel betreft o.a. invoering van een quotum per straat, een planschaderegeling en aanscherping van de regels voor legalisatie van bestaande kamerverhuurpanden. Hoewel de definitieve beslissing nog moet vallen ( begin volgend jaar) hebben bijna alle partijen in de raad ondertussen hun steun aan dit voorstel toegezegd. Alleen VVD en D’66 blijven tegen.

In oktober presenteerde de gemeente Maastricht op uitnodiging van het Buurtnetwerk Heer de woningprogrammering van Heer aan de inwoners van Heer. De Gemeente mag van de Provincie vanwege de bevolkingskrimp nog maar zeer beperkt nieuwbouw toestaan. De nog aan te leggen “Groene Loper” is één van de weinige locaties waar wel nog uitbreiding van nieuwbouw plaats mag vinden. Nieuwbouw binnen Heer mag alleen nog plaatsvinden als bestaande bouw wordt gesloopt. Tijdens deze bijeenkomst kwam ook het thema Kamerverhuur ter sprake. De discussie die hierover gevoerd werd was voor het Buurtnetwerk Heer aanleiding contact te zoeken met de Gemeente en andere buurten om gezamenlijk mee te denken over en mee te werken aan het nieuwe beleid van de Gemeente Maastricht. Het Buurtnetwerk Heer heet kamerbewoners nog steeds van harte welkom en ziet deze nieuwe vaak tijdelijke bewoners als een nieuwe impuls voor onze buurt. De inzet van het Buurtnetwerk is dan ook om ervoor te zorgen dat er een goede balans binnen elke straat van onze gezellige buurt is tussen de kamerbewoners en de overige inwoners van Heer.

Wij houden u op de hoogte.

Welkom bij Sound Academy Maastricht

Geplaatst 17 dec. 2016 02:45 door Nel Knapen   [ 18 dec. 2016 02:54 bijgewerkt door Liam Fitzpatrick ]

Hoe bedoel je, zult u zeggen. Een kennismaking wellicht:

Sound Academy Maastricht staat in Heer meer bekend als “de drumschool in de Demertstraat, je weet wel, waar Huub van Pius (Geelen) vroeger heeft gezeten.” Maar de benaming “drumschool” dekt de lading totaal niet.

Sound Academy Maastricht (kortweg S.A.M.) bestaat al 17 jaar en is opgericht door Peter Johansen, die nog steeds actief aan de leiding staat. Na 10 jaar aan de Scharnerweg, is Sound Academy Maastricht alweer 7 jaar aan de Demertstraat 77A gevestigd. En, zoals gezegd, er wordt niet alleen maar gedrumd. Er worden één op één lessen gegeven op drums, percussie, djembé, maar ook op gitaar, basgitaar, trompet, trombone, saxofoon, toetsen (piano en keyboard) en zelfs zang!

En dat allemaal onder leiding van inspirerende, bevoegde docenten.

Buiten de één op één lessen is het ook mogelijk met meerdere kinderen/volwassenen samen te spelen, les te nemen of op te treden. Er is een Big Band, die regelmatig optreedt. Er is ook een Djembégroep genaamd Slagzin, de S.A.M.BA Kids en andere bandjes, die op school en daar buiten optreden.

Sound Academy Maastricht is van binnen helemaal opgebouwd uit geluiddichte cabines waar de lessen worden gegeven. Maar er is ook een grote zaal voor optredens en zelfs een opname-studio.

Kinderen en volwassenen vanaf 5 jaar tot over de 70 zijn welkom om lessen te volgen. Sound Academy Maastricht kan een vooropleiding voor het conservatorium of andere muziekberoepsopleiding zijn, en is ook een stageadres hiervoor. Buiten dat wil Peter Johansen ook heel graag, dat er meer volwassenen hun weg vinden naar de Demertstraat 77A. Hij richt zich hierbij vooral tot de senioren, die, zoals zovelen in Heer, vaak in het verleden in een harmonie of fanfare hebben gespeeld. Nu ze meer tijd hebben en nog veel plezier in de muziek, zouden zij deze hobby weer kunnen opnemen, vrijblijvend, laagdrempelig en zonder verplichtingen. Of het nu over een paar lessen gaat of een volledige opfriscursus, overal valt over te praten.

Peter Johansen streeft er naar, dat mensen niet alleen komen naar een plek, waar muziekles wordt gegeven, maar wat ook een muzikale ontmoetingsplaats zou moeten zijn. En wie weet waartoe dat nog kan leiden?

 

Heeft u ook belangstelling, neem dan vrijblijvend contact op met

de Sound Academy Maastricht

Demertstraat 77A Heer

Tel.nr.: 043-3671105

 

1-10 of 24

Comments