Berichten


Fietspad Heer – JFK-singel

Geplaatst 25 jun. 2018 23:53 door Liam Fitzpatrick

Het fietspad van de Akersteenweg naar de JFK-Singel, vanaf de ventweg (Envida-Mockstraat) is opgeheven en er is een nieuw fietspad langs Novotel (de verlengde Dr. Nevenstraat) naast het ‘Winterbed’, bij het Dienstengebouw. Daar bij aankomst ‘Groene Loper’ (ook brommers/snorfiets) kunt u kiezen of de opgang naar de JFK-singel (over spoorviaduct) of de spoorwegovergang Heugemerveld/Bloemenweg.

De nieuwe oversteek aan de Sibemaweg is druk, onhandig, onveilig, belemmerd zicht volgens de Fietsersbond Maastricht. Het oude fietspad was sneller, veiliger, logische, direct, zonder oponthoud (zie foto’s). Het fietspad ligt er nog.

De Fietsersbond Maastricht wilt(i.s.m. Bplf. Heer, R.O.V.L., D66) dat de gemeente onderzoekt of het alsnog mogelijk is te onderzoeken het oude bestaande fietspad in ere te herstellen. Dit zowel een verdere doorgang naar de JFK-singel of een aansluiting op het ‘Winterbed’ (verlengde Dr. Nevenstraat).

Steun ons daarin. Heeft u op- of aanmerkingen of een idee voor een alternatief, neem dan contact op met de Fietsersbond: maastricht@fietsersbond.nl

studenten snoeien voor onze gemeenschap

Geplaatst 19 jun. 2018 02:46 door Liam Fitzpatrick   [ 19 jun. 2018 02:47 bijgewerkt ]

Op 21, 22, 26 en 27 juni verrichten 7 studenten van het United World College (UWC) – onder leiding van IKL Limburg – diverse snoeiwerkzaamheden in Kloostertuin Opveld. Stichting IKL draagt al sinds 1981 zorg voor het Instandhouden van Kleine Landschapselementen in Limburg.

De internationale studenten gaan verder met het onlangs door buurtbewoners gestarte snoeiwerk van de meidoornhagen. Verder perken ze de begroeiing waar nodig in. Het zou fijn zijn als wij als buurtgenoten belangstelling tonen en hen aanmoedigen bij hun gemeenschapswerk. Gewoon door die dagen even een rondje te lopen door de mooie Kloostertuin. Alvast bedankt!

Groet,

Stichting Vrienden Kloostertuin Opveld


16 juni: DOE-dag 7.0 in KLOOSTERTUIN OPVELD

Geplaatst 13 jun. 2018 00:28 door Liam Fitzpatrick   [ 13 jun. 2018 05:09 bijgewerkt ]

Op zaterdag 16 juni vindt Doedag 7.0 plaats in de Kloostertuin. Voor deze gezellige dag nodigt St. Vrienden van Kloostertuin Opveld u als buurtbewoner weer van harte uit om samen de handen uit de mouwen te steken. Vele handen maken immers licht werk!

Komt u ook helpen? We starten om 10.30 uur en eindigen rond 14.00 uur. We gaan o.m. de meidoornhagen snoeien, schoffelen, rondslingerend afval opruimen en brandnetels verwijderen. Als het lukt, verspreiden we ook nog houtsnippers op het fruitperceel.

Het is fijn als u zelf een heggenschaar, handschoenen en/of een schoffel meeneemt. Afvalzakken en grijpers zijn aanwezig. De lunch wordt als vanouds verzorgd. I.v.m. de benodigde lunch-inkopen GRAAG AANMELDEN (vóór zaterdag) bij: amaury.stroux@home.nl.

21 juni: Help Heer aan meer groen in de straat

Geplaatst 11 jun. 2018 13:30 door Liam Fitzpatrick

Alweer enige tijd geleden bleek dat veel bewoners vinden dat Heer wel wat groener mag. ‘Groen’ betekent dan bijvoorbeeld geveltuintjes, boomspiegels of de aanleg van kleine perkjes. Door het Buurtnetwerk Heer wordt op dit moment uitgezocht welke mogelijkheden er voor vergroening van onze wijk zijn. Dat doen we samen met de gemeente en Stadsnatuur Maastricht, een initiatief van 50 Maastrichtse burgers. Natuurlijk komt daar heel wat bij kijken. Duidelijk is al wel dat vergroening niet gaat lukken zonder uw hulp! Doet u mee? Heeft u een idee voor uw straat of buurt: laat het ons weten? Of bent u meer een doener? Uw hulp is altijd welkom!

Om uw initiatieven te bundelen wordt er op donderdag 21 juni 2018 tussen 18.30-20.30 uur een inloopavond georganiseerd in Sjuif a-en, Gerard Walravenstraat 92a in Heer. U kunt uw initiatieven ook kwijt door deze te mailen aan onderstaand mail adres.

Voor meer informatie kunt u ons mailen: secretariaat@buurtplatformheer.nl of bellen met Willy Aarts (secretaris BNW Heer) 06 23 90 83 34.

BUURTPICKNICK KLOOSTERTUIN zondag 27 mei (aanmelden svp!)

Geplaatst 22 mei 2018 04:53 door Liam Fitzpatrick

Op zondag 27 mei is er een gezellige BUURTPICKNICK in KLOOSTERTUIN OPVELD. Om 10.30 uur houdt wethouder Krabbendam een korte toespraak, waarna de Zusters van de Voorzienigheid een gedenkplaat onthullen bij de voormalige begraafplaats.

Aansluitend kunnen buurtgenoten uit Vroendaal, Heer en Eyldergaard genieten van een smakelijke picknick. De stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld hoopt op een mooie opkomst! GRAAG AANMELDEN VOOR 25 MEI: amaury.stroux@home.nl.

PAASVUUR in de kloostertuin

Geplaatst 23 mrt. 2018 13:45 door Liam Fitzpatrick

Op 31 maart is er op veler verzoek weer een gezellig PAASVUUR in de kloostertuin. Kinderen kunnen dan marshmallows roosteren en ouders nemen gerust een drankje naar eigen keuze mee! Waterscouting 'Jan van Gent' zorgt tussen 19.30 en 21.00 uur voor een veilig paasvuur op het meest zuidelijke grasveld. Tot 31 maart! Groet, stichting 'Vrienden van Kloostertuin Opveld’.

Een 2e Buurderij in Maastricht; dicht bij U in de buurt!

Geplaatst 17 mrt. 2018 12:17 door Nel Knapen   [ 17 mrt. 2018 12:19 bijgewerkt ]

Wilt u graag eerlijke, verse en lokale producten inkopen en deze direct van de boeren en ambachtelijke producenten ontvangen; dan is de Buurderij dé plek!

In april 2017 is er een Buurderij in Maastricht West van start gegaan. Deze vindt plaats in de Drabbelstraat bij de Natuurtuinen Jekerdal. Het gaat goed; dus komt er een 2eBuurderij bij in Maastricht en wel aan de Oostkant.

Feestelijke opening Buurderij Maastricht Oost

11 april 2018 om 16.00 uur 

Bovenbouw Bernhard Lievegoed School, Nijverheidsweg 25, Maastricht. U bent van harte welkom kennis te komen maken! Er is proeverij, muziek en natuurlijk zijn alle boeren daar om je meer te vertellen over hun bedrijf en hun producten.

Vanaf die dag is er elkwoensdag een Buurderij van 16.30–17.45 uur.

Een Buurderij is meer dan een marktplaats alleen, het is ook een lokale gemeenschap waar mensen ideeën uitwisselen, elkaar een hand toe steken en samen plezier beleven.

Tijdens een Buurderij kunnen lokale boeren en burgers elkaar ontmoeten, zal de boer de bestelde producten zelf overhandigen en is er tijd voor een praatje! Je kunvooraf de producten online bestellen. Op deze manier ontvangt je deze rechtstreeks en zo vers mogelijk; via een korte voedselketen. Dit is goed voor de gezondheid en het milieu, ende lokale boer ontvangt een eerlijke prijs.

Meer info: www.buurderijmaastricht.nl

Yvonne Velthuis  maastrichtbuurderij@gmail.com                     Tel: 043-4072864


Oud Roland Garros finalist Martin Verkerk bij TC de Burght!

Geplaatst 8 mrt. 2018 11:08 door Nel Knapen   [ 8 mrt. 2018 11:20 bijgewerkt ]

Zaterdag 24 maart wordt het tennisseizoen bij TC De Burght op spectaculaire wijze geopend. Niemand minder dan oud Roland Garros finalist Martin Verkerk verzorgt een clinic voor de leden en speelt aansluitend een demonstratiewedstrijd met enkele regionale topspelers. Aanvang is 13.30 uur en iedereen is van harte welkom.

Kom vooral langs als u belangstelling heeft om zelf te komen tennissen bij onze club, op deze dag kunnen wij u alle informatie geven. Voor kinderen organiseren wij tevens een Open Dag op woensdag 21 maart tussen 14 en 16 uur.

Kijk voor meer informatie op www.tcdeburght.nl

Zonnebloem Heer, activiteitenkalender 2018

Geplaatst 8 mrt. 2018 11:04 door Nel Knapen


Voor 2018 heeft de Zonnebloem, Afdeling Heer voor haar gasten de navolgende activiteiten gepland:

·       Meezingmiddag                                 18 januari 2018

·       Ziekenzegening                                 11 februari 2018        

·       Kienen                                               22 februari 2018

·       Bloemschikmiddag                            13 maart 2018           

·       Paasviering                                        27 maart 2018           

·       Lotenverkoop start                             mei 2018                   

·       Toneeluitvoering                               12 mei 2018              

·       Maastrichter artiestenmiddag            19 juni 2018              

·       Zomerpuzzel                                      juli 2018                    

·       Picknick                                             4 september 2018                  

·       Nationale Ziekendag                          9 september 2018                  

·       Kienen                                                11 oktober 2018                    

·       Modeshow, schoonheidsproducten      15 november 2018                

·       Bezoek Kerstmarkt Intratuin             29 november 2018                

·       Kerstviering                                       20 december 2018

 

Op de kienmiddagen, toneel, ziekenzegening, ziekendag en modeshow zijn ook niet-gasten van harte welkom.

Voor de Ziekenzegening O.L. Vrouw van Lourdeskerk in W.V.V.-Maastricht dient u wel zelf het vervoer daar naar toe en terug te regelen. De Zonnebloem, Afdeling Heer, neemt in deze verder geen acties.

Noteert vorenstaande data alvast in uw agenda. Per activiteit zal, met uitzondering van de Ziekenzegening W.V.V., tijdig van tevoren een circulaire daarover bij de gasten worden bezorgd.

 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Plaatsvervangend voorzitter, tevens

Bestuurslid activiteiten:                     de heer Ton Theunissen                     tel. 043-4501198

Secretaris:                                          de heer Henk van Engelshoven          tel. 043-3630948

Penningmeester:                                de heer John Smeets                            tel. 043-3434857

Bestuurslid bezoekwerk:                    vacature

 

De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het welzijn van mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap. Door huisbezoek en het organiseren van aangepaste activiteiten en vakanties wil de Zonnebloem het sociaal isolement van mensen voorkomen en bijdragen aan de kwaliteit van het leven. Dit werk vergt de inzet van een groot aantal vrijwilligers en dito bestuursleden. Weet u in uw naaste omgeving iemand die geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk en/of bestuurswerk dan kunt u dit kenbaar maken bij onze (plaatsvervangend) voorzitter, de heer Ton Theunissen,  Waaygaard 26, 6227 HK Maastricht, telefoon: 043-4501198.

Wilt u meer weten over het werk van de Zonnebloem in het algemeen dan verwijzen wij u graag naar de site van de Zonnebloem: https://www.zonnebloem.nl

Ouch Jônk Gewees?! Veer ouch!

Geplaatst 8 mrt. 2018 11:00 door Nel Knapen

Misschien kent u ons al, maar misschien ook niet.

Hoe dan ook, ik wil u graag voorstellen aan ons Ouderenkoor Ouch Jônk Gewees.

De naam is enigszins misleidend, want hoewel de meesten van ons inderdaad op leeftijd zijn, als je ons bezig ziet, denk je eerder aan een vriendclub, die vooral erg veel lol heeft met elkaar, maar zeker ook lol heeft in het zingen.

 

Ons repertoire? Soms bekende oude Nederlandse meezingers, maar soms ook muziek van over de grens. Nee, we zijn  beslist géén gezapig koor dat alleen bekende stukjes zingt. Wij willen wel uitgedaagd worden en met onze jonge dirigent komen wij op dit terrein goed aan onze trekken. Hij verzint iedere keer wel weer iets nieuws!

 

We kunnen trouwens nog wel wat versterking gebruiken!

Bent u 55 jaar of ouder en heeft u op de vrijdagmiddag nog wat tijd, dan vindt u bij ons misschien wel een hele gezellige, gezonde en leerzame tijdsbesteding: jaja, het is inmiddels meerdere malen bewezen: zingen is gezond!!

 

Ons koor is vooral een heel gezellig koor, waar vertrouwen, vriendschap en saamhorigheid hoog in het vaandel staan. Na 1½ uur  hard werken aan het verbeteren van onze zangprestaties, drinken wij gezellig samen koffie, soms met vlaai, maar meestal zónder, en babbelen nog wat na. De gespreksonderwerpen zijn legio: het wel en wee van onze kleinkinderen en kinderen, de knieën die niet meer willen, de armen die te kort worden om de muziek te kunnen lezen, de adem die achterblijft, zodat we wat moeite krijgen met de lange zinnen, onze organist –d’n erreme jong- die van zo ver met de fiets moet komen en verder alle kleine en grote zaken die ons in het dagelijkse leven bezighouden. U vindt bij ons altijd een luisterend oor.

 

Door bij ons te komen zingen, doet u heel veel mensen een plezier: allereerst uzelf, want u wordt op die manier deelgenoot van ons succes en zoals gezegd: u wordt er beter van want zingen is gezond! Vervolgens het koor, dat uw hulp maar vooral uw stem goed kan gebruiken  en tenslotte ook de gemeenschap, die geniet van de repetities, de muzikaal opgeluisterde vieringen en onze –in Heer en vooral in Croonenhoff wereldberoemde concerten.

Ik zou het bijna vergeten: we beginnen onze repetitie op vrijdagmiddag om 14.00 uur, in het restaurant van Croonenhoff, Veldstraat 18 in Heer-Maastricht!

Zien v’r us snel?! V’r zien us!

1-10 of 52

Comments