Over Ons‎ > ‎

Werkgroepen

Voortgang Buurtplatform Heer – Maastricht 


Het buurtplatform Heer is op zoek naar méér vrijwilligers die zich willen bezighouden met één of meer specifieke onderwerpen voor onze wijk Heer. Als inwoners van Heer zijn we immers samen verantwoordelijk voor een leefbare buurt! 

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering heeft het buurtplatform onder meer de ontvangen top-10 lijsten (met actiepunten uit de buurt Heer) besproken en afgesproken om op basis van de onderwerpen in die lijst een aantal werkgroepen te vormen. Voorlopig is besloten tot de vorming van de volgende werkgroepen. Per werkgroep worden vervolgens een aantal (dus niet alle!) daartoe behorende onderwerpen genoemd. Met name voor onze werkgroepen Beheer & Onderhoud en Veiligheid & Welzijn zoeken wij nog mensen die willen helpen om de leefbaarheid en veiligheid in onze buurt te verbeteren.

Beheer & Onderhoud

 • Groenonderhoud 
 • Graffiti 
 • Speelplekken / hondenpoep
 • IBOR 
 • Milieuparken

Veiligheid & Welzijn 

 • Veiligheid 
 • Wijkgevoel 
 • Burgerraadsman
 • Speelplekken
 • Sport en beweging

Mobiliteit & Verkeer 

 • A2 Tunnel
 • Wandelroutes (o.a. rondje Heer) 
 • Parkeren 
 • Fietspaden
 • Verplaatsing bushokje Nijverheidsweg 

Ruimtelijke ordening 

 • Structuurvisie Heer 
 • A2 Tunnel 
 • Ontwikkeling bouwplannen Heer
 • Seniorenwoningen
 • Herontwikkeling WC De Leim en omgeving

Tegelijkertijd is het buurtplatform begonnen met het leggen van contacten en het deelnemen aan een aantal vergaderingen met bijvoorbeeld de stadsdeelleider van de gemeente Maastricht maar ook met een aantal mensen uit de wijk in verband met eventuele initiatieven in het kader van onder andere “Geld voor de buurten”. 

Onze belangrijkste prioriteit is nu eerst om verder invulling en structuur te geven aan de organisatie van het buurtplatform: om al deze onderwerpen en belangen van Heer goed te kunnen waarborgen, hebben wij meer mensen nodig. Dat kunnen mensen zijn die beleidsmatig willen meedoen en dat mogen even graag mensen zijn die zich voor de duur van een bepaald project graag door het buurtplatform gesterkt zien. En zo dus het verschil kunnen maken of iets uiteindelijk wel of niet bereikt wordt. U kunt zonder schroom lid worden van het buurtplatform, enkel en alleen om u bezig te houden met dat onderwerp waar het u om gelegen is. 

U bent van harte uitgenodigd om per email te reageren naar secetariaat@buurtplatformheer.nl, of telefonisch uw vragen te stellen aan onze voorzitter, Servé Habets, via telefoonnummer: 06 51 491 454. 

Secretariaat Buurtplatform Heer - Maastricht
Comments