Over Ons‎ > ‎

Re-activering

Aankondiging reactivering Buurtplatform Heer – Maastricht per 29 maart 2010

In de afgelopen tijd heeft u meerdere keren in Ons Weekblad kunnen lezen over het ter ziele gaan van het Buurtplatform Heer, zoals dat tot medio 2009 in onze wijk ongeveer 5 jaren actief is geweest.

Het verheugt ons daarom u nu te kunnen informeren dat op maandag 29 maart jongstleden door maar liefst 14 bewoners van Heer besloten is om het Buurtplatform Heer een nieuw leven in te blazen! Die avond is door alle aanwezigen een voorlopig dagelijks bestuur gekozen, bestaande uit vier personen, te weten: de voorzitter, Servé Habets, die zijn sporen overigens al heeft verdiend in een buurtplatform in de binnenstad van Maastricht, de penningmeester, Hans Van den Berg en de beide secretarissen, Hans Guldemeester en Willy Aarts. In september van dit jaar zal bezien worden of de personen die nu een bestuursfunctie hebben, daarmee willen doorgaan en of er anderen zijn die een bestuursfunctie ambiëren.

Het buurtplatform is inmiddels per email al bereikbaar via een nieuw emailadres: secretariaat@buurtplatformheer.nl.


Waarom is het belangrijk dat Heer een actief buurtplatform heeft?

Heer, met ruim 10.000 inwoners, een van de grotere buurten in Maastricht, met een bruisend verenigingsleven, een gevarieerd winkelaanbod, groen, onderwijsinstellingen, sportvoorzieningen, vele huur- en koopwoningen, ontspanning- en recreatiemogelijkheden, kon en moest niet achterblijven om haar gezamenlijke belangen te waarborgen:  wat goed is bewaren en problemen oplossen en of voorkomen voor de toekomst. Ga er maar aan staan!

Het buurtplatform zal de gesprekspartner van de gemeente zijn over alle belangrijke zaken die Heer betreffen, met een accent op de leefbaarheid. Een nieuwe structuurvisie op Heer zal het komende jaar één van de belangrijkste onderwerpen zijn.


Wat gaat het buurtplatform de komende maanden doen?

Tijdens de bijeenkomst van 29 maart j.l. bleek dat het vorige platform al een lange lijst met aandachtpunten had. We hebben afgesproken dat we beginnen met het opstellen van een lijst met 10 punten die volgens ons nu de meeste aandacht vragen.

Het Buurtplatform Heer wil graag samenwerken met alle verenigingen, ondernemers en derden, maar staat vooral op voor de belangen van de eigen inwoners. U zult daarom de komende tijd meer vernemen van dit nieuwe Buurtplatform Heer. De site van het Buurtplatform Heer zal de komende tijd worden aangepakt, deze was al ruim 3 jaar niet meer in gebruik. Via publicaties in Ons Weekblad, de internetsite en persoonlijke gesprekken zal het buurtplatform Heer haar werkzaamheden terugkoppelen aan de inwoners van Heer.


Hoe kunt u het buurtplatform Heer helpen?

Onze wijk Heer kan ook niet zonder u. Meent u op te lopen tegen zaken die het algemeen belang dienen in Heer, schroom dan niet dit met ons te bespreken of te melden via secretariaat@buurtplatformheer.nl.

Let wel: het Buurtplatform Heer is niet voor de losliggende stoeptegel, daarvoor moet u bij het Klantenmeldpunt van de gemeente Maastricht zijn! Dat kan door te bellen met telefoonnummer 350 40 00 (kies optie 1 in het keuzemenu) of per email aan post@maastricht.nl.

Wilt u ook uw bijdrage leveren aan Heer en voelt u zich ook verantwoordelijk voor de straat en buurt waar u woont, dan bent u van harte welkom om ons te versterken. Meld u zich svp per email via secretariaat@buurtplatformheer.nl en wij zullen spoedig contact met u opnemen!

Secretariaat Buurtplatform Heer – Maastricht

Comments