Archief‎ > ‎

Verwachtingen, ideeën en dromen - een verslag

Geplaatst 10 dec. 2010 15:00 door Liam Fitzpatrick   [ 12 jun. 2012 00:08 bijgewerkt ]

Kort verslag van vrijdag 3 december van Buurtplatform Heer

Aanwezig: 11 leden van het buurtplatform Heer
Doelen: 
 • Kennismaking
 • Verwachtingen uitwisselen
 • Ideeën en dromen: waar gaan we mee aan de slag?

Eerste deel: wensen en verwachtingen t.a.v. het (functioneren van het) Buurtplatform Heer

Mensen doen om verschillende redenen mee met het Buurtplatform Heer. Een aantal mensen geeft aan dat ze trots zijn om in een Heer te wonen. Heer is een stad met een dorpskern, een plek waar mensen elkaar kennen en groeten. Anderen zien vooral de bedreigingen van dat karakter: blijft het wel zo? Mensen kennen elkaar veel minder dan vroeger, er zitten scheurtjes in de cohesie, hier en daar zijn problemen (bv. met drugs). De huizenvoorraad veroudert en als dat niet verandert, zal daarmee in de toekomst de bevolkingssamenstelling ook veranderen. Gaat Heer afglijden van aandachtswijk naar echte probleemwijk? Een aantal mensen kijkt meer naar het proces: werken aan een buurtplatform Heer kan juist een manier zijn om die cohesie weer op te bouwen, ervoor te zorgen dat mensen elkaar –via het buurtplatform- kennen en om hulp kunnen vragen.

De verwachtingen wat betreft de functie van het buurtplatform vielen in drie richtingen uiteen:
 1. Het Buurtplatform Heer heeft een verbindende rol tussen de gemeente en de bevolking van Heer. Het buurtplatform krijgt inzage in stukken, kan gebruik maken van inspraak en heeft contactpersonen bij de gemeente. Er is een convenant waarin de rollen van buurtplatforms en gemeente precies zijn uitgewerkt.
 2. Het Buurtplatform Heer kan effectief reageren op bedreigingen voor Heer. Samen kun je een vuist maken tegen plannen die slecht zijn voor Heer.
 3. Het Buurtplatform Heer steunt leuke initiatieven uit de buurt; soms actief als (mede)organisator, maar soms ook door mensen aan contacten te helpen of te wijzen op financieringsmogelijkheden.

Wat precies wel en niet onder de taken van het buurtplatform valt, is niet altijd helemaal duidelijk. Soms komen buurtbewoners met heel specifieke, persoonlijke klachten. En ook de link met de gemeente is niet altijd duidelijk. Sommige mensen voelen een verantwoordelijkheid die ook negatieve kanten kan hebben: zal het buurtplatform door de gemeente gebruikt worden als Excuus Truus (‘het buurtplatform heeft niet gereageerd, dus is de buurt het ermee eens’) of door de buurt verantwoordelijk gehouden worden voor dingen waar zij niet over meebeslist heeft (‘jullie hadden daar tegen moeten protesteren’)? Anderen delen die angst niet en vinden dat het buurtplatform best eigenwijs kan zijn en zich vooral moet bezig houden met wat belangrijk is voor de actieve leden. Tot op zekere hoogte kan het buurtplatform zelfs ‘misbruik maken’ van haar relatie met de gemeente.

Waardering is er voor het grote aantal mensen dat betrokken is en blijft bij dit nieuwe buurtplatform. De werkgroepenstructuur zorgt ervoor dat mensen in kleinere groepen aan de slag kunnen met wat zij belangrijk vinden. Het is wel belangrijk dat dat nu ook gebeurt: er moet meer besef komen dat wij geen vereniging zijn waarin de leden wachten op wat het bestuur heeft verzonnen. 

Er liggen nog knelpunten rondom de communicatie. De interne communicatie is voor sommigen veel en onoverzichtelijk. Niet iedereen vindt de manier waarop dat digitaal is ingericht handig. De communicatie naar buiten toe kan ook beter: meer publiciteit en meer voeling met de bevolking van Heer.

Tweede deel: dromen…

Natuurlijk ging een deel van de dromen over Heer: een gemeenschap van uiteenlopende (diverse) bewoners, mensen in de straat kennen elkaar en zorgen (een beetje) voor elkaar, het buurtplatform levert een herkenbare bijdrage aan de leefbaarheid in Heer en Heer wordt weer de populairste buurt van Maastricht. 

Daarnaast gingen veel dromen over het verduidelijken en verbeteren van de relatie met de gemeente en de buurt. Een ander deel ging over concrete activiteiten.

A. Concrete activiteiten

We bespraken een aantal ideeën met veel stickers:

 • Kunst in de wijk: bv. beschilderen viaduct Sibemaweg
 • Groen in de wijk
 • Een voetbalkooi
 • Speelvoorzieningen opwaarderen
 • Steunen van de uitgave van een up-to-date boek over Heer

Voor deze ideeën was veel steun en er waren mensen die ermee aan de slag willen in 2011. Afhankelijk van hoe ze worden ingevuld, zouden ze onder verschillende werkgroepen kunnen vallen, maar waarschijnlijk onder de werkgroepen Beheer en onderhoud, Welzijn, en Ruimtelijke ordening.

Andere activiteiten op de stickers:

 • 4 mei herdenking
 • Koninginnenacht
 • Een café (met terras) in Heer
 • Ik wil ’t Vloot terug
 • Burght en Heer weer verbinden
 • Project ‘Ik verbeter mijn buurt’
 • Uitwisseling van diensten, bv. een formulier invullen in ruil voor gras maaien

B. Verduidelijken en verbeteren van de band met de buurt en de gemeente

We hebben het meest gepraat over het verbeteren en verbreden van de relatie met de bevolking van Heer. Een onderwerp dat iedereen heel belangrijk vindt. Daar zijn een aantal ideeën uitgerold (maar er is nog niet besloten welke daarvan worden uitgevoerd).

 • Nieuwjaarsbijeenkomst met andere verenigingen uit de buurt (loopt al)
 • Enquête onder buurtbewoners
 • Maandelijks spreekuur, evt. samen met wijkagent
 • Duidelijker publicatie van contactgegevens (telefoon, e-mail), bv. in de kolom van het weekblad en de afvalkalender
 • Af en toe een apart bulletin met nieuwtjes, projecten, interviews, foto’s
 • Een ontmoetingsplaats bij (een uitgebouwde) bibliotheek tussen 2 en 3, met koffie en een luisterend oor
 • Scholen betrekken bij activiteiten c.q. als buurtplatform activiteiten van scholen ondersteunen (N.B. contacten met UMC lopen al via commissie Welzijn, met de Vrije School via commissie Verkeer); 

De relatie met de gemeente is minder uitvoerig besproken. In elk geval komt er een rondleiding bij de gemeente om informatie te krijgen over hoe en waar mensen terecht kunnen tijdens en buiten kantooruren. Per e-mail kwam de wens binnen dat buurtbewoners naar het buurtplatform zouden moeten kunnen bellen om contacten en uitleg. Inhoudelijk werden wateroverlast en begaanbaarheid van wegen bij winterse omstandigheden genoemd.

C. Overig

Overige ideeën die niet echt aan bod zijn geweest:

 • Nog meer training met elkaar
 • Veel lol in onze bijeenkomsten
 • De woningen divers en toekomstbestendig en duurzaam maken
 • Behoud van de bibliotheek
 • Sportaccommodatie van RKSV Heer is in erbarmelijke staat
 • Feestelijk Heer: drie generaties, honden/beesten, verenigingen
 • Autovrij Heer
Comments