Archief‎ > ‎

Verslag algemene ledenvergadering van maandag 6 september 2010

Geplaatst 12 sep. 2010 14:31 door Support BPF Heer   [ 10 dec. 2010 15:18 bijgewerkt door Liam Fitzpatrick ]

Op maandagavond 6 september j.l. heeft het buurtplatform Heer – Maastricht een goed bezochte (19 personen!) algemene en openbare ledenvergadering gehouden in ontmoetingscentrum Aen de Wan te Heer. Tijdens deze vergadering zijn ondermeer de volgende onderwerpen besproken:


Stand van zaken betreffende onze werkgroepen

Werkgroep Beheer & Onderhoud

Deze werkgroep bestaat momenteel uit 3 personen en zal deze week haar eerste bijeenkomst hebben. Voor meer informatie over de onderwerpen waar deze werkgroep zich mee bezig zal houden, verwijzen wij naar eerdere publicaties en naar onze website: www.buurtplatformheer.nl/over-ons/werkgroepen.

Belangstellenden voor deze werkgroep zijn van harte welkom om contact met ons op te nemen via ons e-mailadres: beheer@buurtplatformheer.nl! Wij kunnen alle hulp gebruiken; alleen samen staan we sterk voor een leefbare buurt!

 

Werkgroep Mobiliteit & Verkeer

(Met dank aan Jos Houben)

Binnen ons buurtplatform zijn vijf mensen bezig de werkgroep Verkeer & Mobiliteit vorm te geven. Daartoe is onlangs een bijeenkomst geweest en zijn afspraken gemaakt over wat als eerste wordt opgepakt in Heer. Zo gaat deze werkgroep per fiets door Heer het een en ander waarnemen om zelf te ondervinden wat er daadwerkelijk speelt, alvorens standpunten in te nemen zonder de feiten te kennen. Er zal in het deelgebied 'Achter de kerk' vooral gekeken worden naar de inrichting van de 30km zone. Aan de Nijverheidsweg zal bekeken worden of deze weg fietsvriendelijk en veilig is ingericht. Aldaar komen immers verkeersstromen van scholen, bedrijven, winkels, hotel en A2 bij elkaar. Uiteraard zullen ook andere zaken meegenomen worden. Achteraf zal besproken worden of en hoe onze bevindingen aangekaart worden bij de gemeente, om verbeteringen aan te brengen en aanpassingen te creëren, met als einddoel de veiligheid van de verkeersdeelnemer te waarborgen. Als inwoner van Heer weet en kent u de knelpunten. Meld ze ons via ons e-mailadres verkeer@buurtplatformheer.nl! Zodat wij ze kunnen bekijken en eventueel aandragen voor het zoeken voor mogelijke oplossingen ervan.


Werkgroep Ruimtelijke Ordening

(Met dank aan Hans van den Berg)

Onze werkgroep ruimtelijke ordening houdt zich met vijf leden bezig met alles wat omgeving en gebouwen in de wijk betreft. Deze personen denken op dit moment na over de toekomst van de wijk, vooral ook omdat de gemeente samen met woningstichting Maasvallei hetzelfde aan het doen is door een zogenaamde “structuurvisie voor Heer” op te stellen.

Door zelf al met ideeën en voorstellen te komen, willen we namens de wijkbewoners zoveel mogelijk invloed op die structuurvisie houden. Het gaat tenslotte om de toekomst van onze wijk.

Nog dit najaar zal deze werkgroep namens het buurtplatform Heer – Maastricht haar mening aan de gemeente duidelijk maken.

 

Werkgroep Veiligheid & Welzijn

(Met dank aan Frans Laarmans)

Deze werkgroep bestaat op dit moment uit slechts 3 personen. Wij kunnen uw hulp daarom goed gebruiken! Belangstellenden zijn dan ook van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen via ons e-mailadres: welzijn@buurtplatformheer.nl!

Afgelopen mei was het eindelijk weer zover: in samenwerking met de buurtplatforms van de Eyldergaard en de Molukse buurt werden afspraken gemaakt over het starten van de tweede pc cursus voor 50-plussers na de zomervakantie.

De lijst van belangstellenden uit Heer, die zich eerder hadden aangemeld en helaas voor de eerste cursus waren uitgeloot, diende als uitgangspunt om een tweede groep cursisten te benaderen.

Alle potentiële deelnemers reageerden enthousiast, zodat in oktober een groep van 4 bewoners uit Heer aan de cursus kan beginnen.

Om organisatorische redenen, en in overleg met de deelnemers, is deze keer gekozen voor een goed geoutilleerde ruimte in het Centre Ceramique. 

De volgende onderdelen komen tijdens 8 bijeenkomsten aan bod: muistraining, zoeken op internet, gebruik van e-mail en MSN (‘chatten’), bestanden downloaden en opslaan, veilig internetten en internetbankieren.

De cursus wordt gefinancierd door de gezamenlijke buurt platforms en een kleine eigen bijdrage van de deelnemers.

Het buurtplatform Heer – Maastricht zal vanwege de grote belangstelling proberen gelden vrij te maken voor een derde cursus. U hoeft zich daarvoor niet opnieuw op te geven, omdat de wachtlijst van begin dit jaar nog niet is weggewerkt.

Wij wensen alle deelnemers op 8 en 12 oktober veel succes en daarna veel plezier in het gebruik van de digitale wereld.

 

Activiteitencommissie - Prijsvraag nieuw logo

(Met dank aan Maria Leclaire)

De termijn voor het inzenden van ontwerpen voor een nieuw logo voor het Buurtplatform is inmiddels verstreken. Er zijn maar liefst 8 inzendingen binnengekomen (zie www.buurtplatformheer.nl/berichten), allemaal erg mooi en of professioneel en of creatief, waarvoor onze hartelijke dank!

Het zal dus erg moeilijk worden voor onze leden om hieruit een winnaar te kiezen. Deze keuze moeten zij kenbaar maken vóór 17 september. Niet lang daarna zal bepaald worden hoe en wanneer de winnaar bekend zal worden gemaakt. Wel kunnen wij alvast verklappen dat we voor iedere deelnemer een leuke attentie in petto hebben!

Wordt vervolgd.

 

Bestuursverkiezing / Vacatures

Zoals reeds eerder aan u is gemeld, zijn wij op zoek naar een Penningmeester (m/v). Onze huidige penningmeester heeft aangegeven deze rol niet langer te willen invullen.

Daarnaast, en in tegenstelling tot eerdere berichtgeving,  heeft onze huidige voorzitter aangegeven deze rol nog maximaal een half jaar te willen invullen maar wel beschikbaar te willen blijven in de rol van vicevoorzitter. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe Voorzitter (m/v).

Verder verheugt het ons u te kunnen mededelen dat de vacature voor een Secretarieel Medewerk(st)er inmiddels is ingevuld.

Geïnteresseerden in de genoemde bestuursfuncties, Penningmeester (m/v) en Voorzitter (m/v), worden van harte uitgenodigd om vrijblijvend contact met ons op te nemen via ons Secretariaat. Ook voor het verkrijgen van een profielomschrijving kunt u zich richten aan ons secretariaat@buurtplatformheer.nl.

 

Heer heeft u nodig –> Samen verantwoordelijk voor een leefbare buurt!

Comments