Archief‎ > ‎

Van start: Infopunt Schade A2 Maastricht

Geplaatst 4 apr. 2011 05:19 door Liam Fitzpatrick   [ 28 feb. 2013 13:35 bijgewerkt ]

Onafhankelijke juridische wegwijs door Maastrichtse rechtenstudenten

In 2011 starten de voorbereidende werkzaamheden voor A2 Maastricht. Volgens de strakke planning rijdt eind 2016 het verkeer van de A2 niet meer door het centrum maar onder de stad door. De realisatie wordt een zeer precieze, meerjarige operatie in stedelijk gebied. Hierbij kunnen met name omwonenden hinder, of zelfs schade ondervinden. Het A2-Buurtenplatform heeft steeds aangedrongen op onafhankelijk juridisch advies voor burgers. Daarom starten op 1 april 2011 derdejaars studenten van de Maastrichtse rechtenfaculteit met het Juridisch infopunt UM.

Onafhankelijke Juridische Informatie

Burgers die vinden dat ze schade ondervinden door toedoen van de overheid of de aannemer, kunnen voor vragen over de procedures van Rijkswaterstaat, de gemeente Maastricht, of de klachtenprocedure van uitvoerder Avenue2 aankloppen bij het Infopunt Schade A2 Maastricht. Derde- én vierdejaarsstudenten van de Maastrichtse rechtenfaculteit zullen vragenstellers van onafhankelijke juridische informatie voorzien. Burgers kunnen samen met de rechtstudenten bekijken onder welke procedure hun schade valt en of ze kans maken dat hun schade wordt vergoed. Zij krijgen advies welke stappen zij kunnen ondernemen. Een klacht oftewel een claim komt eerst bij een onafhankelijke schadecommissie die de minister of de gemeenteraad adviseert. Is een burger het niet eens met de uitkomst, dan kan hij/zij naar de rechter stappen. De studenten adviseren tot het indienen van het schadeverzoek bij de onafhankelijke schadecommissie.

Het voeren van een eventuele procedure voor de rechter moet de indiener zelf regelen. De studenten zijn speciaal voor het Infopunt Schade A2 Maastricht geselecteerd en hebben een intensieve opleiding doorlopen, waarin zij de nodige kennis en vaardigheden hebben opgedaan. Zij verbinden zich een jaar lang aan het project. Als blijkt dat er veel behoefte is aan juridische informatie, wordt het Infopunt Schade A2 Maastricht voortgezet voor de duur van het hele project.

Bereikbaarheid

Vanaf 1 april is het infopunt te bereiken per telefoon of e-mail: InfopuntSchadeA2Mtr@maastrichtuniversity.nl. Bovendien is er elke woensdag van 13.00 – 17.00 uur in het Wijkservicecentrum Noordoost van woningstichting St. Servatius gelegen aan de Voltastraat 50 te Maastricht een spreekuur. Buiten het spreekuur kan iedereen via het Informatiecentrum A2 Maastricht alvast een afspraak maken. Het Informatiecentrum A2 Maastricht is iedere werkdag tijdens kantooruren bereikbaar op 06-26581922.

A2-Buurtenplatform

Het Infopunt Schade A2 Maastricht is tot stand gekomen op verzoek van het A2- Buurtenplatform. Dit platform wil onafhankelijk juridisch advies zonder dat mensen van het spreekwoordelijke kastje naar de muur worden gestuurd. Het initiatief wordt gefinancierd door het Projectbureau A2 Maastricht en ondersteund door gemeente Maastricht en uitvoerder Avenue2. De opleiding van de studenten en de verdere aanpak is in handen van de Universiteit Maastricht.

Comments