Archief‎ > ‎

Van onze wijkagent: we kunnen het niet meer alleen

Geplaatst 13 jul. 2010 00:06 door Liam Fitzpatrick   [ 11 sep. 2010 10:00 bijgewerkt ]
Will Schobbe, onze wijkagent, wil graag dat we dit bericht plaatsen op de website. Verder berichten en informatie over de politie zijn te vinden op www.politie.nl/limburg-zuid en www.pp24.nl. De website www.misdaadkaart.nl/6227 brengt misdaden in kaart.

In de loop der tijd is het werkaanbod, dat op de politie afkwam zo toegenomen, dat het niet meer te behappen valt. Niet alleen de vraag naar politie is gestegen, ook de complexheid van de wetgeving, de werkvoorschriften en het papierwerk, is over het hoofd van de politieman gestegen. Dan hebben we het nog niet, over het gebrek aan mankracht door bezuinigen. De eerste taak van de politie is kortweg gezegd "boeven vangen." Echter door de constante vraag naar politie, voor allerlei problemen in de maatschappij, van burenruzie, parkeeroverlast, jeugdoverlast enzovoort, mag het dan ook duidelijk zijn, dat we op zoek zijn gegaan naar hulp. Om toch te proberen zoveel mogelijk, de burger van dienst te zijn, zijn we voortdurend bezig, om samen met partners te zoeken naar oplossingen of verlichting van problemen. Als eerste partner is er natuurlijk de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte. Zij bedient zich van allerlei soorten gemeenteambtenaren. Wij als politie hebben het meest contact met de veiligheidscoördinatoren van de gemeente en het gehele apparaat daaronder. Op straat is dat het beste te zien in de vorm van de gemeente handhavers. Zij behandelen vooral overlast-, parkeer- en milieumeldingen.
Wij hebben echter meer partners, zoals geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk, buurtraden, woningcorporaties, veiligheidshuis, justitie, jeugdzorg, Leger des Heils, reclassering enzovoort. Samen met deze partners, zoeken wij constant naar de vraag wie in een betreffend probleem de leidende rol kan overnemen om samen met andere ketenpartners zoeken naar oplossingen of verlichting van uw probleem. De moderne wijkagent is daarin het doorgeefluik. Het is niet meer zo dat de wijkagent probleemeigenaar van alle problemen in de wijk is. U zult dan ook vaak van de wijkagent te horen krijgen dat uw probleem niet door de politie opgepakt kan worden. Hij zal wél samen met u zoeken naar een van zijn "ketenpartners" die wél iets voor u kan betekenen. 
Wanhoop dus niet meteen als u een probleem heeft, dat niet door de politie kan worden opgelost of behandeld kan worden. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er is nog genoeg werk voor de politie. Deze week werd er op het Heerderbroek een bromfietser gecontroleerd die iets te veel door de wijk aan het rijden was. Bij controle bleek dat hij over de 250 gram aan harddrugs bij zich had. Hij werd meteen in verzekering gesteld. 
Blijft u kentekens, namen en adressen doorgeven. Laten we ons niet klein krijgen door dealers.

Wijkagent 
Will Schobbe.
Comments