Archief‎ > ‎

Openbare bestuursverkiezing / Vacatures

Geplaatst 30 jul. 2010 04:12 door Secretariaat Buurtplatform Heer - Maastricht   [ 17 aug. 2011 01:29 bijgewerkt door Liam Fitzpatrick ]

Aan de inwoners van Heer,

Zoals in eerdere publicaties al is aangegeven, is tijdens onze oprichtingsvergadering van 29 maart j.l. een voorlopig dagelijks bestuur aangewezen voor de periode van een half jaar. Daarom wordt tijdens de algemene en openbare ledenvergadering op maandag 6 september om 20:00 uur in ontmoetingscentrum Aen de Wan een nieuwe verkiezing gehouden. Dat betekent dat belangstellenden voor een rol als lid van het zogeheten Dagelijks Bestuur van het buurtplatform Heer – Maastricht van harte zijn uitgenodigd om zich te melden. Dat kan door een email te sturen aan secretariaat@buurtplatformheer.nl.

U kunt zich aanmelden voor de volgende bestuursrollen:

  • Penningmeester;
  • Secretaris;
  • (Vice)Voorzitter.

Met name voor de rol van Penningmeester roept het buurtplatform zowel leden als niet-leden op zich te melden! Onze huidige Penningmeester heeft aangegeven deze rol wegens regelmatige en langdurige afwezigheid niet afdoende te kunnen invullen. Onze huidige voorzitter heeft aangegeven zijn rol met plezier te vervullen maar nodigt anderen uit om zich hier niet door te laten weerhouden. Er is immers genoeg te doen!

Verder is het buurtplatform op zoek naar iemand die de rol van secretarieel medewerk(st)er op zich wil nemen. Geïnteresseerden hoeven dat dan niet alleen te doen en kunnen rekenen op hulp en uitleg van het buurtplatform.

Binnen het buurtplatform Heer – Maastricht zijn onlangs een aantal werkgroepen gevormd:

  • Beheer & Onderhoud;
  • Mobiliteit & Verkeer;
  • Ruimtelijke Ordening;
  • Veiligheid & Welzijn.

Met name voor de werkgroepen Beheer & Onderhoud en Veiligheid & Welzijn zoeken wij nog leden die zich actief willen inzetten.

Voor meer informatie, en ook voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, kunt u contact opnemen met ons secretariaat@buurtplatformheer.nl en of bellen met onze voorzitter via telefoonnummer 06 51 491 454.

Comments