Archief‎ > ‎

Iedereen welkom: 8 november 2010

Geplaatst 8 nov. 2010 00:35 door Liam Fitzpatrick   [ 10 dec. 2010 15:18 bijgewerkt ]
Buurtplatform Heer nodigt iedereen uit voor haar vergadering van maandag 8 november a.s. (8pm in Aen de Wan)

Agenda

1.

Opening en mededelingen
ontwikkelingen inzake:
Bibliotheek
Leim
Vacatures

2.

Voortgang werkgroepen.
Wie zijn de kartrekkers. Zijn er afspraken gemaakt voor bijeenkomsten. Zijn er plannen-ideeen die men gaat uitwerken. Waar is men mee bezig. Is er gesproken over de voornemens voor 2011. Welke middelen denken de werkgroepen nodig te hebben op korte en lange termijn. etc.etc. 

3.

Financiën
a. Budget 2010
b. Budget 1e tranche 2011
c. Vogelaargelden 2010
d. Vogelaargelden 2011
Naast de stand van zaken is het zinvol in het verlengde van agendapunt 2 te inventariseren welke kosten er zoal verwacht worden

4.

Voortgang Logo
Ideeën uitwisseling over presentatie

5.

Wijkteam in relatie tot het buurtplatform.
Wat is de plaats van het wijkteam binnen de organisatiestructuur van de gemeente Maastricht

6.

Scholing voor het wijkteam
Er wordt nog gewerkt aan een voorstel om de leden van het buurtplatform nader te laten kennismaken.
waarbij gelijktijdig gewerkt wordt aan een jaarplan voor 2011.
Dit onder begeleiding van een externe opleider in een prettige omgeving.
De verwachting is een dag te kiezen eind november begin december waarvan het programma aanvangt omstreeks 16.00 uur en eindigt om 20.00 uur waarna een diner volgt.

7.

Communicatie.
E-mail: web interface, filters, doorstuur regels - wat zijn jullie ervaringen
Comments