Archief‎ > ‎

Heer over Morgen?

Geplaatst 8 jun. 2011 05:46 door SysAdmin BPF Heer   [ 17 aug. 2011 01:29 bijgewerkt door Liam Fitzpatrick ]
Een bericht van de gemeente Maastricht: 14+15 juni MaastrichtoverMorgen informatiebijeenkomsten.

Zoals u wellicht weet is de gemeente Maastricht bezig met het maken van een nieuwe structuurvisie. De structuurvisie geeft een antwoord op de vraag hoe de ruimtelijke inrichting van Maastricht er in 2030 uit moet zien. We denken daarbij na over thema’s als mobiliteit, wonen, klimaat, water en groen, voorzieningen en economie.

Het maken van de structuurvisie doen we niet alleen. In april hebben sessies met de raad en met organisaties en instellingen in de stad plaatsgevonden. In de maanden mei en juni betrekken we via de campagne MaastrichtoverMorgen zoveel mogelijk mensen uit de stad hierbij. In mei hebben inmiddels twee workshopavonden en een debatavond plaatsgevonden voor burgers. Hieraan hebben in totaal 60 mensen deelgenomen en er zijn veel ideeën naar voren gebracht over de toekomstige inrichting van de stad.

De laatste fase van het participatietraject zal plaatsvinden op 14 en 15 juni in de vorm van twee informatieavonden in de buurten. Tijdens deze avonden willen we burgers graag informeren over de rode draad van de verschillende ideeën over de ruimtelijke ontwikkelingen in Maastricht tot 2030 voor de verschillende thema’s. Daarnaast willen we graag weten wat men van deze ideeën vindt en of er nog belangrijke punten zijn die we missen. Ook eventuele zorgen of vragen die burgers hebben kunnen tijdens deze avond geuit worden. Het voorlopige programma is als volgt:

19:00-19:15
Introductie
19:15-20:00
Verdiepen op de rode draad voor verschillende thema’s
20:00-20:20
Pauze en mogelijkheid tot achterlaten opmerkingen en reacties op het ‘wensenbord’
20:20-21:00
Discussie over een aantal ideeën aan de hand van stellingen
21:00-21:15
Afsluiting

We hopen dat er veel buurtbewoners aanschuiven tijdens deze informatiebijeenkomsten. We zouden het daarom fijn vinden als u de bewoners van uw buurt op deze bijeenkomsten wilt attenderen. De bijeenkomsten vinden plaats op 14 juni in La Bellettsa in Heugemerveld van 19:00-22:00 en op 15 juni in Centre Manjefiek Malberg van 19:00-22:00u. Meer informatie over het traject en de thema’s kunt u vinden op www.maastrichtovermorgen.nl.

Comments