Archief‎ > ‎

"Geld voor de Buurten" - Bestuursverslag

Geplaatst 15 jul. 2010 11:56 door Secretariaat Buurtplatform Heer - Maastricht   [ 8 sep. 2010 11:34 bijgewerkt door Liam Fitzpatrick ]

Buurtplatform Heer – Maastricht

Verslag rond de recente ontwikkelingen in het kader van de regeling

“Geld voor de Buurten”

Vele buurtkaders hebben gehoor gegeven aan de oproep vanuit het gemeentelijk bureau Buurtgericht Werken voor een bijeenkomst op donderdag, 8 juli j.l.. Uiteraard was ook een afvaardiging van het dagelijks bestuur van Buurtplatform Heer aanwezig.

Op tafel lag een voorstel voor de jaren 2011 en 2012 om te bezuinigen op de buurtbudgetten. Een eerder uitgebrachte "Kaderbrief 2010" was reeds door de gemeenteraad van tafel geveegd. Opdracht was om in goed overleg met de buurtkaders tot een beter voorstel te komen. Deze nieuw gedane voorstellen moeten nu eerst nog met de woningcorporaties besproken worden. Zij betalen immers een niet onbelangrijk deel van de kosten voor deze buurtbudgetten.

De voorstellen komen voor het Buurtplatform Heer erop neer dat de huidige afspraken en werkmethode overeind blijven. Dus vooraf wordt een begroting ingediend tot het maximale bedrag. Dit bedrag is 5% minder dan het budget voor dit jaar. Voor onze wijk Heer komt dit neer op € 9.500,- : 3 buurtkaders = € 3.167,-.  Als er uit buurten geld over blijft, dan kan dit ingezet worden in andere buurten. Dit alles op grond van de gemeentelijke verordening en in goed overleg met de woningcorporaties.

Uitgangspunt is dat daar, waar buurtkaders iets organiseren dat past in eerder genoemde verordening, deze activiteiten door moeten kunnen blijven gaan. Voorop stond en staat dat activiteiten gericht zijn op de leefbaarheid en veiligheid in de buurten. Bij dit alles wordt bezien of, en zo ja hoe, de regeldruk voor buurtkaders kan verminderen. Ook de afrekeningsystematiek moet eenvoudiger. 

Door het bestuur van Buurtplatform Heer zijn nog twee zaken ingebracht, die de volledige aandacht vragen.

1.     Naast de bezuinigingen op buurtkaders wordt nog veel meer bezuinigd in buurten. Een goed voorbeeld hiervoor is het onderhoud van de openbare ruimte. Het groen, de bestrating en het schoonhouden van de buurten laat zeer te wensen over.

2.     Daar overheen wordt (wederom) gesproken over bezuinigingen (lees verdwijnen) op de twee wijkbibliotheken t.w. die van Heer en van Malperthuis.

Bovenstaande twee punten van protest werden van harte gesteund  door de overige aanwezige buurtkaders van Maastricht.

Deze bijeenkomst krijgt zeker nog  een vervolg na de gesprekken tussen de verantwoordelijke wethouder mevrouw Mieke Damsma (D66) en de woningcorporaties.

Dagelijks Bestuur Buurtplatform Heer - Maastricht

bestuur@buurtplatformheer.nl

Comments