Archief‎ > ‎

Burendag in de kloostertuin Opveld in de Veldstraat

Geplaatst 17 sep. 2012 07:38 door Liam Fitzpatrick   [ 4 mrt. 2016 03:29 bijgewerkt ]
Uitnodiging aan alle bewoners van Groot Heer en Vroendaal. 22 september a.s. in de kloostertuin Opveld in de Veldstraat Vanaf 14 tot en met 17. 00r. De koffie met vlaai is gratis aangeboden door het UWC.

Van gesloten kloostertuin naar een park voor Heer.
Voorgeschiedenis
Vanaf 1902 is aan de Veldstraat het klooster van de zusters van de Voorzienigheid met een aangelegd bos. In dit hermetisch afgesloten stuk bos is een bidweg met kapelletjes  van deze zusters. Rond 2006 wordt dit klooster verkocht aan de woningcorporatie Servatius en vanaf 2011 ligt het klooster grotendeels leeg. De tuin is in die tijd zodanig afgeschermd dat je van buitenaf nauwelijks tot niet in dit stuk bos kunt kijken. Deze zusters hadden tot die tijd naast hun religieuze activiteiten zelfs hun eigen begraafplaats in dit stuk bos. Het was de bedoeling van de woningcorporatie om naast de bouw van een nieuw senior/verzorgings-gedeelte ook nieuwe appartementen te bouwen in dit klooster. Het bos zou dan ontgonnen worden tot een park voor dit gehele complex. Door de veranderende economische omstandigheden is dit er niet van gekomen en daar zal voorlopig ook geen verandering  in komen. Wat wel veranderde was dat het bos aan de zuid-west kant vrij toegankelijk is, terwijl er aan de andere kant nog een muur en dichte begroeiing omheen staan. Met andere woorden; vanaf de buitenkant is niet te zien wat er in dit bos gebeurt. Helaas is hier veelvuldig sprake van vandalisme, brand , vernielingen, dealen en druggebruik komen  voor.  
Na de diverse calamiteiten en de  signalen vanuit de wijk is binnen het Buurtplatform Heer Maastricht ervoor gekozen om dit uniek stukje groen tussen de woonwijken Vroendaal en Heer om te vormen tot een veilig en toegankelijk park voor de omwonenden.
We hebben hierover overlegd in het wijkteam met de Gemeente Maastricht, met vertegenwoordigers vanuit het buurtplatform Vroendaal, met twee projectleiders van Servatius en vervolgens weer met de direct betrokken ambtenaar van de gemeente. Met hen hebben we ter plaatse de situatie bestudeerd en besproken wat er zou moeten gebeuren. Alle betrokkenen zijn enthousiast en betrokken bij deze plannen.
Het gaat ons in de eerste plaats om het vergroten van de sociale controle. Dit gebied aan de openbare weg is nu nog hermetisch omsloten door dichte begroeiing . Door deze begroeiing te verwijderen komt een vrij zicht op een belangrijk deel van het gebied. Met dit snoeien komt er bovendien weer wat meer licht en ruimte in de Veldstraat. Dit voorstel is in het Weekblad eerder (huis aan huisblad van Heer) gepubliceerd en krijgt tot nu toe alleen maar bijval en lof.
Financieel heeft het plan weinig consequenties, immers nu moet het een en ander ook worden onderhouden en bekostigd.
Het buurtplatform heeft naast een bijdrage van de eigenaar Servatius ook subsidie aangevraagd via het buurtbudget.
Goed nieuws is ook  een verzoek van de school United Wold Colleges (UWC) met een vestiging op de Nijverheidsweg  voor samenwerking met het buurtplatform om iets voor de wijk te betekenen. Zij willen zich graag voor Heer inzetten, want:
  1. Dit jaar bestaat deze opleiding 50 jaar.
  2. Zij vinden zich maatschappelijk betrokken bij de omgeving van de school en dit wensen zij aan te pakken om iets in de wijk te doen.
Samen komen we tot het voorstel om het kloosterbos in de Veldstraat aan te pakken . De schoolgaande jeugd gaat klassikaal aan de slag om samen met deskundigen van de MTB en het Buurtplatform Heer en Vroendaal dit bos aan te pakken zoals eerder omschreven. Na voltooiing van dit snoeien en verwijderen van de begroeiing  kan op 22 september a.s. de feestelijke opening plaats vinden met een burendag  in het binnenterrein van de Veldstraat nabij het klooster Op 't Veld.

Uitnodiging aan alle bewoners van Groot Heer en Vroendaal. 22 september a.s. in de kloostertuin Opveld in de Veldstraat Vanaf 14 tot en met 17. 00r. De koffie met vlaai is gratis aangeboden door het UWC

Met dank voor de welwillende medewerking van de Gemeente Maastricht, Servatius, UWC en Croonenhoff


Namens Buurtplatform Heer,
Servé Habets
Voorzitter buurtplatform Heer – Maastricht

secretariaat@buurtplatformheer.nl
Comments