Archief‎ > ‎

Buurtplatform Heer en haar buren - buur(t)platforms

Geplaatst 30 jul. 2010 04:08 door Secretariaat Buurtplatform Heer - Maastricht   [ 28 feb. 2013 13:36 bijgewerkt door Liam Fitzpatrick ]

Verslag kennismakingsbijeenkomst afvaardigingen van de buurtplatforms van Heer, de Molukse buurt, Scharn, Vroendaal en de Eyldergaard.

Op dinsdag 20 juli j.l. zijn op initiatief van het nog jonge buurtplatform Heer – Maastricht een aantal bestuursleden van de genoemde buur(t)platforms samen gekomen om onderling kennis te maken en een aantal zaken te bespreken die de grenzen van onze buurtplatforms overstijgen.

Na een korte kennismakingsronde, waarin de diverse vertegenwoordigers e.e.a. hebben verteld over hoe hun respectievelijke buurtplatforms zijn georganiseerd en over activiteiten die worden georganiseerd, zijn afspraken gemaakt over hoe we in de toekomst met elkaar zullen communiceren. Met name bij onderwerpen of zaken die buurtoverstijgend zijn of zich in de nabijheid van de buurtgrenzen afspelen, is afgesproken om met elkaar in kennis te stellen en te overleggen of het gewenst is met elkaar samen te werken.

Structuurvisie

De eerste contouren van de structuurvisie in wording waarin zowel Heer, Scharn en de Molukse Buurt genoemd worden duiden een groot aantal zaken die van belang geacht worden.

Genoemd worden het verkeer, sport, groen, De Leim en het parkeren. Door de aanwezigen van genoemde platforms wordt afgesproken om in de maand september een gezamenlijke reactie naar de Gemeente voor te bereiden.

Buurtgrenzen

Heer is nog steeds een aandachtswijk en staat daarmee in de politieke belangstelling. De grenzen voor de buurtplatforms zijn vastgesteld zonder dat men er daadwerkelijk betrokken is. Wim Vogels van het BPF Scharn meent dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt dat delen van Scharn gerekend worden tot de buurt Heer. Zo zou volgens Eric Franssen van het BPF Vroendaal ook de Veldstraat Zuid  behoren tot het aandachtsgebied van het BPF Heer.

Bij het bureau buurtgericht werken zal navraag gedaan worden naar deze afspraken voor Heer.

De aanwezigen hebben aangegeven deze bijeenkomst en kennismaking als prettig te hebben ervaren. Vooralsnog wordt echter afgezien om dit soort bijenkomsten te structureren.

Het buurtplatform wenst u allen een prettige vakantie toe!

Comments