Berichten‎ > ‎

Zonnebloem Heer, activiteitenkalender 2018

Geplaatst 8 mrt. 2018 11:04 door Nel Knapen


Voor 2018 heeft de Zonnebloem, Afdeling Heer voor haar gasten de navolgende activiteiten gepland:

·       Meezingmiddag                                 18 januari 2018

·       Ziekenzegening                                 11 februari 2018        

·       Kienen                                               22 februari 2018

·       Bloemschikmiddag                            13 maart 2018           

·       Paasviering                                        27 maart 2018           

·       Lotenverkoop start                             mei 2018                   

·       Toneeluitvoering                               12 mei 2018              

·       Maastrichter artiestenmiddag            19 juni 2018              

·       Zomerpuzzel                                      juli 2018                    

·       Picknick                                             4 september 2018                  

·       Nationale Ziekendag                          9 september 2018                  

·       Kienen                                                11 oktober 2018                    

·       Modeshow, schoonheidsproducten      15 november 2018                

·       Bezoek Kerstmarkt Intratuin             29 november 2018                

·       Kerstviering                                       20 december 2018

 

Op de kienmiddagen, toneel, ziekenzegening, ziekendag en modeshow zijn ook niet-gasten van harte welkom.

Voor de Ziekenzegening O.L. Vrouw van Lourdeskerk in W.V.V.-Maastricht dient u wel zelf het vervoer daar naar toe en terug te regelen. De Zonnebloem, Afdeling Heer, neemt in deze verder geen acties.

Noteert vorenstaande data alvast in uw agenda. Per activiteit zal, met uitzondering van de Ziekenzegening W.V.V., tijdig van tevoren een circulaire daarover bij de gasten worden bezorgd.

 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Plaatsvervangend voorzitter, tevens

Bestuurslid activiteiten:                     de heer Ton Theunissen                     tel. 043-4501198

Secretaris:                                          de heer Henk van Engelshoven          tel. 043-3630948

Penningmeester:                                de heer John Smeets                            tel. 043-3434857

Bestuurslid bezoekwerk:                    vacature

 

De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het welzijn van mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap. Door huisbezoek en het organiseren van aangepaste activiteiten en vakanties wil de Zonnebloem het sociaal isolement van mensen voorkomen en bijdragen aan de kwaliteit van het leven. Dit werk vergt de inzet van een groot aantal vrijwilligers en dito bestuursleden. Weet u in uw naaste omgeving iemand die geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk en/of bestuurswerk dan kunt u dit kenbaar maken bij onze (plaatsvervangend) voorzitter, de heer Ton Theunissen,  Waaygaard 26, 6227 HK Maastricht, telefoon: 043-4501198.

Wilt u meer weten over het werk van de Zonnebloem in het algemeen dan verwijzen wij u graag naar de site van de Zonnebloem: https://www.zonnebloem.nl
Comments