Berichten‎ > ‎

Speulentere beweegvriendelijk Maastricht

Geplaatst 21 apr. 2021 12:15 door Nel Knapen

De gemeente Maastricht streeft naar het verbeteren van de beweegvriendelijkheid van de stad. Ook wil men beter inspelen op de groeiende vraag naar ongeorganiseerd sporten in de openbare ruimte. In het raadsvoorstel van de gemeente is onderzoek gedaan naar de huidige sport- en speelplekken. Volgens de gemeente is er vooralsnog meer dan voldoende capaciteit, echter de kwaliteit en functionaliteit laat van sommige speelplekken te wensen over. De raad wil daarom van de 200 speelplekken, 75 kwalitatief goede openbare sport- en speelplekken behouden. Dit voorstel houdt in dat 125 speelplekken (60%) verwijderd zullen worden. Dit voorstel van de raad is gedaan vanwege het halveren van het budget voor sport- en speelvoorzieningen vanaf 2022.  In de huidige situatie is er een sport- of speelplek binnen 400 meter van de woning. In de nieuwe situatie wenst de gemeente dit te behouden. Met 32 buurten zullen informerende gesprekken plaatsvinden. Vanwege de beperkende maatregelen omtrent het covid virus, hebben er nog geen bijeenkomsten plaatsgevonden om de bewoners van de verschillende wijken te informeren.

Op de stadsronde van 16 maart is onderstaand voorstel ingesproken door een vertegenwoordiger van het Maastrichts Sportakkoord. Dit voorstel wordt o.a. onderststeund door het Buurplatform Heer.

Een eerste schets van dit voorstel kent de volgende onderdelen:

  1. ·       Alle speel-, beweeg- en sportplekken in de buurten van Maastricht blijven in eerste instantie behouden.
  2. ·    In alle buurten worden bewoners uitgenodigd mee te denken over het gebruik van de verschillende plekken en de aanpassingen die daar gezien bijvoorbeeld de veranderende samenstelling van de bevolking op korte of langere termijn nodig zijn          generatiebestendige ontwikkeling mogelijk maken.
  3. ·       Bedrijven (liefst buurt gebonden) worden gevraagd een of meer van deze plekken te adopteren, waarbij verschillende beheers-mogelijkheden uitgewerkt worden.
  4. ·     Iedere buurt krijgt de mogelijkheid een of meer plekken, al dan niet in samenwerking met sportverenigingen in beheer te nemen en daar een vergoeding voor ontvangen, evenals ondersteuning vanuit Maastricht Sport en mogelijk andere onderdelen van de ambtelijke organisatie.
  5. ·       Het totaal aan opgeleverde voorstellen geeft een beeld van die plekken die onderdeel uitmaken van de sport- en beweeginfrastructuur van onze stad en de daarbij behorende lasten en materiële en immateriële opbrengsten.
  6. ·       Waar mogelijk wordt meteen rekening gehouden met het ver-groenen van de speel-, beweeg- en sportplekken in kader van klimaatadaptatie en een vitale leefomgeving.[FL1] 

In afwachting van het besluit van de Gemeenteraad van Maastricht willen wij u vragen of u wilt meedenken en in een later stadium meewerken aan de realisatie van dit voorstel. Als u belangstelling heeft, meldt u zich dan aan via het secretaris@buurtplatformheer.nl


 [FL1]Deze tekst heb ik toegevoegd.

Comments