Berichten‎ > ‎

Nieuwe inrichting Plein Sint Petrus Banden vertraagd

Geplaatst 31 dec. 2018 12:10 door Nel Knapen

Beste meneer/mevrouw,

Op 29 september 2018 bent u tijdens de informatieavond geïnformeerd over het plan voor het Plein Sint Petrus Banden.

Planning

Tijdens deze informatieavond is verteld dat in oktober het ontwerp en het bestek in samenwerking met scouting/kinderdagverblijf zou worden afgerond. Aansluitend zou de openbare aanbesteding voor de aanleg van het park plaatsvinden om begin 2019 te starten met de werkzaamheden.

Vertraging

Helaas verlopen de voorbereidingen anders dan gepland en verwacht. Daarvoor zijn een aantal redenen te geven:

Voor de nieuwe inrichting van het park is een afwijking op het bestemmingsplan nodig. Dat was in september bekend, maar het opstellen van de benodigde stukken kost meer tijd dan in eerste instantie gedacht.

Voor de onttrekking van de weg Plein Sint Petrus Banden moet de gemeenteraad een besluit nemen. Die procedure kost meer tijd dan in eerste instantie gepland.

De sloop van de woningen van Maasvallei duurt langer dan verwacht. De bedoeling was om de trappen te handhaven en in het park op te nemen, maar door de slechte bouwkundige staat van de trappen kunnen die niet gehandhaafd worden en het zoeken naar een oplossing kost veel tijd. Het is op dit moment nog niet aan te geven wanneer de sloop afgerond is. In overleg met het buurtplatform Heer gaat de landschapsarchitect enkele trappen in het ontwerp opnemen.

Om deze redenen is de openbare aanbesteding uitgesteld.

Overleg

We hebben in de afgelopen periode regelmatig overleg gehad met de scouting en het kinderdagverblijf en die gesprekken verlopen goed en constructief.

Op dit moment verwachten we een vertraging van ongeveer 2 maanden. Zo gauw we een definitieve planning hebben, zullen we u opnieuw informeren.

Met vriendelijke groet,

Hans Thewissen

Projectleider

Comments