Berichten‎ > ‎

Nieuw beleid Woningsplitsing en Kamerverhuurer

Geplaatst 17 dec. 2016 02:52 door Nel Knapen   [ 18 dec. 2016 03:00 bijgewerkt door Liam Fitzpatrick ]
In de notitie van de gemeente Maastricht van 30 maart 2016 met als onderwerp “inventarisatie studenten en leefbaarheid” wordt een inzicht verstrekt in de aanpak van de gemeente Maastricht en andere partijen t.a.v. leefbaarheid en kamergewijze verhuur. Van alle partijen wordt een actieve rol verwacht ter bestrijding van overlast die gerelateerd kan worden aan kamergewijze verhuur in de woonomgeving dan wel gericht op huisvesting en leefbaarheid.

Op dinsdag 20 september 2016 was weer een Stadsronde over Woningsplitsing (in appartementen) en Kamerverhuur. In deze Stadsronde werd het nieuwe voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders op dit gebied besproken. Er was veel belangstelling. De Raadszaal zat bomvol.

Het nieuwe voorstel is gevormd na protesten van de buurten Limmel, Brusselsepoort, Belfort en sinds enkele weken ook van Heer, nadat sinds vorige jaar weer nieuwe kamerverhuurpanden vergund werden. Het nieuwe voorstel betreft o.a. invoering van een quotum per straat, een planschaderegeling en aanscherping van de regels voor legalisatie van bestaande kamerverhuurpanden. Hoewel de definitieve beslissing nog moet vallen ( begin volgend jaar) hebben bijna alle partijen in de raad ondertussen hun steun aan dit voorstel toegezegd. Alleen VVD en D’66 blijven tegen.

In oktober presenteerde de gemeente Maastricht op uitnodiging van het Buurtnetwerk Heer de woningprogrammering van Heer aan de inwoners van Heer. De Gemeente mag van de Provincie vanwege de bevolkingskrimp nog maar zeer beperkt nieuwbouw toestaan. De nog aan te leggen “Groene Loper” is één van de weinige locaties waar wel nog uitbreiding van nieuwbouw plaats mag vinden. Nieuwbouw binnen Heer mag alleen nog plaatsvinden als bestaande bouw wordt gesloopt. Tijdens deze bijeenkomst kwam ook het thema Kamerverhuur ter sprake. De discussie die hierover gevoerd werd was voor het Buurtnetwerk Heer aanleiding contact te zoeken met de Gemeente en andere buurten om gezamenlijk mee te denken over en mee te werken aan het nieuwe beleid van de Gemeente Maastricht. Het Buurtnetwerk Heer heet kamerbewoners nog steeds van harte welkom en ziet deze nieuwe vaak tijdelijke bewoners als een nieuwe impuls voor onze buurt. De inzet van het Buurtnetwerk is dan ook om ervoor te zorgen dat er een goede balans binnen elke straat van onze gezellige buurt is tussen de kamerbewoners en de overige inwoners van Heer.

Wij houden u op de hoogte.

Comments