Berichten‎ > ‎

Keurmerk voor Kamerverhuur

Geplaatst 17 dec. 2016 03:06 door Nel Knapen
Volgens de gemeente Maastricht kan een Keurmerk op een positieve wijze bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de stad.
In de ontwikkeling van het Keurmerk komen de buurtplatformen Brusselsepoort, Limmel, Belfort en Heer met de volgende voorstellen om
het onderstaande aan het Keurmerk toe te voegen.

Verhuurders
De verhuurders verplichten zich te voldoen aan de volgende bepalingen

1.Huurovereenkomsten
Onderstaande bepaling of een bepaling van gelijke strekking dient te worden opgenomen in de
huurovereenkomsten: “Huurder onthoudt zich van gedragingen die naar gangbare maatstaven overlast
veroorzaken aan andere huurders in de woning en/of aan derden in de nabije omgeving van het gehuurde.
Huurder is daarbij volledig verantwoordelijk voor de gedragingen van degenen die zich met zijn goedvinden
in het gehuurde bevinden. De gedragingen van deze personen gelden als gedragingen van huurder zelf”.

2.Staat en onderhoud woonruimte
De woonruimte verkeert in een goede staat van onderhoud en wordt in een goede staat van onderhoud
gehouden. In het bijzonder wordt verfwerk periodiek uitgevoerd. Elke twee jaar worden de vanaf de
buitenkant zichtbare delen van het pand geïnspecteerd en in het geval van het verkeren in een slechte
toestand vervangen.

3.Periodiek onderhoud aan tuinen, balkons en/of dakterrassen
De verhuurder dient zorg te dragen voor periodiek onderhoud aan tuinen, balkons en/of dakterrassen.

4.Huis-en leefregels
In het kader van veiligheid en voorkoming van overlast zijn huis – en leefregels opgesteld (met de
verwijzing naar de hieronder beschreven verplichtingen van huurders). Deze regels hebben niet alleen
betrekking op het gedrag binnen het gehuurde maar ook daarbuiten. De huis- en leefregels hangen
tweetalig (Nederlands en Engels) in de woning op een voor eenieder zichtbare plaats.

5.Geregeld beheer
Er is sprake van geregeld beheer, waarbij iemand, niet zijnde een huurder van de woonruimte, is
aangesteld en voor het volgende aansprakelijk is:
- Toezicht op algehele hygiëne en veiligheid;
- Aanspreekpunt voor bewoners, omwonenden en overheden bij klachten;
- 24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar is;
- Het kunnen overleggen van een actueel overzicht van de bewoners per pand (naam en telefoonnummer).


Huurders
De huurders verplichten zich te voldoen aan de volgende bepalingen

1.Afval en schone woonomgeving
Het gebruik van de door de gemeente voorgeschreven vuilniszakken. Het op een correcte wijze afsluiten
van de vuilniszakken en deze op de voorgeschreven tijden buitenzetten. Huurder dient als een
verantwoordelijk burger zorg te dragen voor een schone woonomgeving.

2.Fietsen
Fietsen dienen in de achtertuin of berging te worden geplaatst. Indien deze niet zijn voorzien, dan dienen
de fietsen op het trottoir voor de eigen woning of aangewezen fietsenstalling te worden geplaatst. Hierbij
dient altijd rekening gehouden te worden dat voetgangers en rolstoelgebruikers hier geen hinder van
mogen ondervinden.

3. Muziek
Voorkom geluidsoverlast o.a door het openstaan van ramen en deuren en of samenscholing rondom de
woning.

4.Rust & privacy
-Tussen 22.00 en 09.00uur moet het volledig rustig zijn;
-Respecteer de rust en privacy van omwonenden als zij in hun tuinen verblijven;
-Omwonenden dienen tijdig op de hoogte te worden gebracht (uiterlijk een dag vantevoren) indien
incidenteel een feestje in de woning wordt voorzien;
-Het onthouden van gedragingen die naar gangbare maatstaven overlast veroorzaken aan andere huurders
in de woning en/of aan derden in de omgeving van het gehuurde.

Comments