Berichten‎ > ‎

Buurtplatform Heer neemt namens alle buurtplatforms van Maastricht de Willem Vliegenpenning in ontvangst

Geplaatst 5 mei 2013 23:33 door Liam Fitzpatrick
De naar een van de grootste sociaaldemocraten uit de eerste helft van de twintigste eeuw genoemde onderscheiding is ingesteld door de Maastrichtse afdeling van de PvdA. Willem Vliegen was zeer actief in de arbeidersbeweging in deze stad. De penning wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, vereniging of een groep mensen die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de emancipatie van de medemens, waarbij solidariteit een leidend beginsel is.

De PvdA was, is en blijft van mening dat de samenleving draait op de energie, het enthousiasme en de inzet van drijvende krachten als buurtvertegenwoordigers. Daarom werd tijdens de traditionele 1 meiviering van de afdeling Maastricht deze penning uitgereikt.

Tijdens een bijeenkomst in de Harmoniezaal aan de Burg. Cortenstraat in Heer was er een welkomstwoord van mevrouw Quint, voorzitter van de PvdA in Maastricht, en volgde een historische terugblik van de socialistische beweging in Zuid-Limburg door wethouder Jacques Costongs. Er werden ook 3 prachtig gerestaureerde historische partijvlaggen getoond die een plaats zullen krijgen in het Limburgs museum in Venlo.

Tenslotte werd de Willem Vliegenpenning door oud-fractievoorzitter en lid van de Tweede Kamer voor de PvdA Manon Fokke uitgereikt aan Servé Habets, voorzitter van Buurtplatform Heer. Servé Habets bedankte de PvdA namens alle buurtplatforms van Maastricht voor deze erkenning en benadrukte het belang van de inspanningen van de vrijwilligers in de buurtplatforms. Hij sprak de hoop uit dat zij hun werk kunnen blijven voortzetten, waarbij afkomst, geloof en politieke overtuiging geen enkele rol spelen.

Het motto blijft:
Samen verantwoordelijk voor een leefbare buurt

Comments