Berichten‎ > ‎

Bericht van gemeente Maastricht betreffende wateroverlast Heer

Geplaatst 12 jun. 2012 00:04 door Liam Fitzpatrick   [ 12 jun. 2012 01:03 bijgewerkt ]
Na de laatste wijkteamvergadering hebben wij uit de mond van Dhr. Wijnands, namens afdeling beleid en ontwikkeling water- en rioleringbeheer van de Gemeente Maastricht de navolgende gegevens opgetekend. Vanaf 2005 is de Gemeente al bezig verbeteringen aan te brengen in het rioleringsysteem, zoals Onder de Kerk, waar na het plaatsen van opvangbassins geen klachten over water-overlast zijn binnengekomen. Er moeten echter nog meer maatregelen worden getroffen i.v.m. de toekomst, waar de natuur grilliger vormen zal aannemen. Er zullen steeds heftigere regenbuien gaan voorkomen. Statistisch gezien gebeurt het nu 1 x per 2 jaar, dat er tijdens een regenbui binnen korte tijd zo veel water valt, dat er waterhinder of –overlast ontstaat. Alles betreffende het onderzoek overzien en onderzocht hebbende is de Gemeente tot de conclusie gekomen dat er mogelijkheden moeten worden gecreëerd het water sneller weg te werken. Aan de hand van kaarten is duidelijk te zien dat vooral het gebied rond het St. Petrusbanden-plein last heeft van het water bij hevige buien. Één mogelijkheid is het St. Petrusbandenplein opnieuw in te richten. Hierbij zouden de gebouwen die er op staan (gedeeltelijk) moeten verdwijnen. In de plaats daarvan zou er een parkje kunnen worden aangelegd met een verdiept trapveld. Doordat zich in de diepere lagen veel grind zou bevinden, zou een vlotte drainage plaats kunnen vinden. Men onderzoekt of het nodig is ook nog verticale drainageschachten aan te brengen. Het bureau buurtgericht werken zal deze plannen met de dienst Stadsontwikkeling & Grondzaken bespreken. Belangrijk is wel om er op te wijzen, dat er voordien een goede oplossing moet worden gevonden voor de huidige gebruikers van de sporthal.

De gemeente wijst er op, dat de eigenaren van woningen zelf ook veel kunnen doen om overlast te voorkomen. Als voorbeeld noemt zij o.a. dat er in elke woning een ontluchtingspunt in de riolering zou moeten zijn, op een hoog punt, ter voorkoming van overdruk. De onderkant van kelderraampjes (koekoeks) zou boven wegniveau moeten komen ter voorkoming van binnenstromend water. Ook de aansluitpunten van bijv. wasautomaten dienen boven wegniveau geplaatst te worden of men kan een terugslagklep plaatsen. Bovendien zou men regentonnen kunnen plaatsen, waardoor er minder water het riool binnenstroomt tijdens zo’n regenbui. Dit heeft milieutechnisch nog meer voordelen.

Tot zo ver de ontwikkelingen rondom de wateroverlast tot nu toe. Wij houden de vinger aan de pols. Uw reacties zijn welkom op www.buurtplatformheer.nl
Namens BPF Heer, Maria Leclaire

Comments